"Rusija će staviti embargo na zemlje koje podržavaju ograničenje cena nafte koje je predložio Vašington. Po mom mišljenju, ovo je potpuni apsurd... Onim kompanijama ili zemljama koje budu uvele ograničenja, mi nećemo isporučivati našu naftu i naftne derivate, jer nećemo raditi pod netržišnim uslovima", izjavio je u četvrtak potpredsednik Vlade Rusije Aleksandar Novak.

Uspostavljanje gornje granice cena ruske nafte zamišljeno je kao sredstvo za smanjenje prihoda Moskve od izvoza te robe, a da se istovremeno izbegne izbacivanje nafte iz zemlje sa tržišta. Predlog bi trebalo da bude razmatran na sastanku ministara finansija G7 u petak. Prema Novakovim rečima, takav plan bi ugrozio tržišne mehanizme "tako važne industrije kao što je nafta", i mogao bi samo dovesti do destabilizacije i industrije i tržišta nafte.

"A evropski i američki potrošači će to prvi platiti, dok već danas plaćaju visoke cene zbog destabilizujućih mera koje sprovode. Konkretno, sankcija", rekao je Novak. Zvaničnik je dodao da Rusija trenutno crpi onoliko nafte koliko ima mogućnosti da proizvede i proda u ovom trenutku, ali ako se uslovi na globalnom tržištu stabilizuju i ruski proizvođači budu sigurni da će pronaći kupce, proizvodnja bi mogla biti povećana. On je napomenuo da se ruski proizvođači nafte pripremaju za predstojeći naftni embargo EU koji treba da stupi na snagu u decembru, ali planiraju da zadrže sadašnji nivo proizvodnje bez obzira na to.

(MONDO)