Posle decenija diskusija, Bundestag je ovog petka 23. februara 2024. izglasao zakon o delimičnoj legalizaciji kanabisa u Nemačkoj. Šta je dozvoljeno, a šta nije? Zašto su neki zabrinuti? Prema novom zakonu, koji bi trebalo da stupi na snagu 1. aprila, odrasle osobe starije od 18 godina generalno bi trebalo da smeju da poseduju do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu. Pored toga, biće dozvoljeno i imati do tri žive biljke kanabisa u stanu i do 50 grama kanabisa za ličnu upotrebu.

Od istog datuma moći će da postoje i klubovi za nekomercijalni uzgoj. Članovi tih svojevrsnih "udruženja za uzgoj" moraće da budu odrasli sa prebivalištem u Nemačkoj. Klubovi će moći da imaju do 500 članova koji zajedno uzgajaju kanabis i prodaju ga jedni drugima za sopstvenu upotrebu i to maksimalno 50 grama po članu mesečno.

Ujedno, dosijei onih koji su ranije bili osuđivani za posedovanje ili lično uzgajanje do 25 grama ili za najviše tri biljke, trebalo bi da se na zahtev mogu obrisati iz Saveznog centralnog registra.

Kakva su ograničenja?

Pušenje marihuane biće zabranjeno u krugu od 100 metara vazdušne linije od škola i sportskih objekta, kao i u pešačkim zonama do 20 časova. Istovremeno, maloletnici koji budu uhvaćeni sa kanabisom moraće da učestvuju u programima prevencije. Najkasnije 18 meseci od stupanja zakona na snagu biće objavljena prva procena uticaja ove nove regulative na zaštitu dece i mladih.

Kakve su posledice zakona?

Ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) kaže: "Ovim zakonom ćemo značajno smanjiti crno tržište, bolje ćemo zaštititi decu i mlade, i postojaće bezbedan proizvod za odrasle potrošače". Dosadašnja politika je, smatra ministar, propala, jer broj konzumenata raste, pa i među mladima.

Pozitivne efekte delimične legalizacije očekuje i poverenik savezne vlade za lekove Burkhard Blinert. "Protiv pušenja trave ne pomažu zabrane, a kriminalizacija ljudi nema nikakve veze sa zdravstvenom zaštitom", rekao je on i dodao da to sasvim jasno pokazuje realnost života 4,5 miliona odraslih konzumenata kanabisa.

Blinert ocenjuje da je ova nova politika po pitanju narkomanije i bolesti zavisnosti, "daleko od stigmatizacije i kriminalizacije", a orijentisana je na "veću zaštitu i pomoć". Za mnoge, međutim, ostaje otvoreno pitanje da li će novi zakon moći da ispuni zahteve savezne vlade.

Šta zabrinjava?

Upozorenja stižu od udruženja lekara, ali i od političara na saveznom i pokrajinskim nivoima - pa čak i iz vladajuće SPD, čiji su članovi i ministar Lauterbah i poverenik Blinert. Oglasilo se i Udruženje nemačkih sudija, koje upozorava da će pravosuđe biti preopterećeno zbog propisa o amnestiji. "Pravosuđe očekuje da će više od 100.000 dosijea morati ponovo da budu provereni u slučaju planiranog retroaktivnog ukidanja kazni za krivična dela u vezi sa kanabisom", kaže predsednik udruženja Sven Reben.

Za tužilaštva to znači da "moraju ponovo pojedinačno da ocenjuju sve krivične spise koji se odnose na Zakon o narkoticima, kako bi utvrdili da li su tamo navedene činjenice u novoj pravnoj situaciji nekažnjive". I sudovi će se, kaže, zbog toga suočiti sa ogromnim dodatnim opterećenjem.

Istovremeno, predsednik udruženja lekara Klaus Rajnhard podseća: "Kanabis je supstanca koja, kao prvo, ima potencijal da izazove zavisnost. Oko deset odsto redovnih korisnika je zavisno. Drugo, redovna konzumacija do 25. godine može da izazove trajna oštećenja tokom procesa sazrevanja mozga". Doktor Rajhard strahuje da će legalizacija u startu omogućiti većem broju ljudi da probaju drogu.

Gde će kanabis moći da se kupi?

U početku će postojati "neprofitna" udruženja kojima je dozvoljeno da zajednički uzgajaju kanabis i prodaju ga članovima za sopstvenu potrošnju. Krovna organizacija nemačkih klubova kanabisa očekuje procvat nakon legalizacije. "Pretpostavljam da će u roku od godinu dana u Nemačkoj biti tri do četiri hiljade klubova", kaže predsednik udruženja Štefen Gejer. Trenutno postoji 300 grupa koje su u fazi osnivanja kluba ili samo čekaju da zakon stupi na snagu.

Prvobitno planirane "licencirane specijalističke prodavnice", odnosno prodavnice kanabisa u kojima drogu legalno mogu da kupe osobe starije od 18 godina, za sada neće postojati. Distribucija u prodavnicama planirana je u drugom koraku, a u to će biti uključeni i naučnici. Kako je saopšteno, Vlada u Berlinu o tome se dogovorila nakon razgovora sa Evropskom komisijom.

Koja pravila važe za "kanabis-klubove"?

Klubovi će biti neprofitne organizacije i moći će da imaju do 500 članova čija je minimalna starost 18 godina. Klubovi će morati da imenuju ljude zadužene za zaštitu mladih, za bolesti zavisnosti i prevenciju. Klubovi neće smeti da se reklamiraju, a zabranjeno je biti član u više klubova.

I u radu klubova primenjuju se ograničenja u količini: i član će dnevno moći da koristi maksimalno 25 grama kanabisa, a od kluba će mesečno moći da dobije najviše 50 grama. Članovi mlađi od 21 godine moći će da dobiju najviše 30 grama mesečno, a za njih bi trebalo postaviti i gornju granicu sadržaja aktivnog sastojka. Troškovi se pokrivaju članarinom, a ako je potrebno, na to se dodaje i dodatna suma po izdatom gramu. U prostorijama kluba neće biti dozvoljena konzumacija, a zabranjeno je i točenje alkohola. I za klubove važi minimalna udaljenost od škola i vrtića.

Šta je sledeći korak?

Mogući drugi korak, tzv. "model-projekti", trebalo bi da izgledaju ovako: "Komercijalni lanci snabdevanja" trebalo bi da se isprobaju u okruzima i gradovima u nekoliko nemačkih pokrajina - od proizvodnje, preko distribucije, pa do prodaje kanabisa u specijalizovanim prodavnicama. Projekte bi trebalo da prate i podržavaju naučnici, a dužina trajanja projekta ograničena je na pet godina i samo na stanovnike tih lokalnih zajednica. Tokom trajanja projekta trebalo bi ispitati efekte na zdravlje i zaštitu mladih, kao i na crno tržište.

Međutim, taj drugi korak "verovatno je još uvek podložan promenama", navodi Vlada. To znači da će i EU tu verovatno biti konsultovana. Savezni ministar Lauterbah naglašava da je ishod projekata otvoren: "Ne mogu da isključim mogućnost da sve ostane samo na prvom koraku", rekao je. Takođe, tek bi trebalo razjasniti da li će se dozvoliti uvoz kanabisa kako bi se obezbedili sigurni lanci snabdevanja.

Slobodna prodaja kanabisa širom zemlje bila bi moguća tek nakon petogodišnje probne faze i obnovljenog odobrenja Evropske komisije. Lauterbah i njegov kolega Džem Ozdemir, savezni ministar poljoprivrede iz redova Zelenih, naglašavaju da se u EU, među zemljama koje imaju slične ideje po ovom pitanju, vodi kampanja kako bi se do tada usaglasila jedinstvena evropska pravila.

BONUS VIDEO:

"MI SMO JEDINA ZEMLJA U EVROPI GDE JE MARIHUANA KRIVIČNO DELO" Nikolić: Podaci Batuta su da 500.000 ljudi konzumira kanabis Kurir TV

(DW/MONDO/U. M.)