Zakon donet u četvrtak uveče, izazvao je oštru reakciju kenijskih poslanica, koje su napustile zasedanje parlamenta.

Cilj zakona je da usaglasi građansko pravo sa običajnim, prema kojem je u Keniji dozvoljena poligamija.

Prema običajima, prva supruga treba da mužu da svoj pristanak da dovede novu ženu.

Da bi novi zakon stupio na snagu, treba da ga potpiše predsednik Kenije, Uhuru Kenijata.