Najaktivnij vulkan Centralne Amerike je proradio 10. maja i od tada je bilo oko 50 manjih erupcija.

Videovulkan

Poljoprivredna zemljišta i kuće su prekrivene pepelom i čađi. izdata je naredba za evakuaciju zbog mogućeg pojačanja vulkanske aktivnosti.

Telika se nalazi na padinama planine Maribios, na visini je od 1.061 metar, a od glavnog grada Managve udaljena je oko 112 km u pravcu severozapada.

Poslednja veća erupcija Telike se dogodila 1948. godine.