U Srbiji je 43 odsto dece starosti od jedne do 14 godina bilo izloženo barem jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane članova domaćinstva, pokazalo je istraživanje UNICEF-a.

Oko 39 odsto dece izloženo je psihološkom, dok je 17 odsto izloženo fizičkom kažnjavanju.

Kako se navodi u saopštenju Centra za prava deteta, zabrinjava podatak da je fizičko kažnjavanje najzastupljenije kod dece uzrasta tri i četiri godine.

Teškom fizičkom kažnjavanju je bilo izloženo osam odsto dece, s tim što je više devojčica nego dečaka.

Između ostalog i iz tog razloga, Centar za prava deteta sprovodi obuke o pozitivnom roditeljstvu za nastavnike i nastavnice u osnovnim školama, kako bi oni dalje preneli stečeno znanje i veštine roditeljima.

Obuke se odvijaju u okviru projekta "Prava deteta u politikama i praksi" koji realizuje u partnerstvu sa Save the Children International, a uz finansijsku podršku Vlade Švedske, saopšteno je danas.

Jedan od ciljeva projekta je unapređenje sistema zaštite dece od nasilja kroz podizanje svesti javnosti o posledicama telesnog kažnjavanja i promovisanja pozitivnih i nenasilnih metoda odgajanja deteta.

Kroz program pozitivnog roditeljstva, roditelji će biti osnaženi da umesto telesnog kažnjavanja dece primenjuju alternativne pristupe koji nemaju negativne posledice po razvoj deteta.

Roditelji će imati priliku da steknu znanja o metodama pristupa detetu kada je u stanju ljutnje i agresije, prepoznavanju i kontrolisanju sopstvenih emocija i razvijanju pozitivne komunikacije, efikasnom vaspitanju i pozitivnom nagrađivanju, doslednosti roditelja u postavljanju jasnih granica i radu na promeni mišljenja o roditeljskom autoritetu.

Međunarodni standardi u oblasti prava deteta obavezuju države da osiguraju zaštitu dece od telesnog kažnjavanja u svim okruženjima, uključujući i porodično.

Zabrana telesnog kažnjavanja pokazuje da društvo smatra da su deca važna i ima pozitivan učinak na način na koji se ona gledaju i tretiraju.

Anketa

Smatrate li da dete ponekad treba da dobije "po turu"?