"Kao prvo, imamo korisnike stanova koji iz svojih ličnih razloga žele ovo da urade kako bi sebi život učinili lakšim i boljim. Bilo da je u pitanju blizina prometne saobraćajnice, izloženost jakim udarima vetra ili jednostavno potreba za povećanjem zatvorene korisne površine, stanari često ove intervencije izvode na sopstvenu ruku, bez konsultovanja stručnjaka. Ovakvi postupci, dalje dovode do toga da se objektu oduzme njegov vizuelni identitet i prestaje da bude materijalizacija i realizacija onoga što je njegov autor osmislio", kaže za "Život plus" arhitekta Dragana Žarković Kostić.

Ona objašnava da u svakom slučaju, ukoliko se radi o objektima višeporodičnog stanovanja, ovaj tip aktivnosti bi trebalo da budu predmet dobrog osmišljavanja i planiranja svih stanara objekta.

 Zatvaranje terasa, formiranje duplih fasada, ukoliko se planski izvede, može značajno da poboljša energetsku efikasnost objekta, a samim tim i da utiče na vrednost svake pojedinačne nekretnine u njemu.

Ako ste, tokom vremena provedenog u stanu, došli do zaključka da vam je neohodno da terasa ili balkon koji imate, postane integralni deo zatvorenog prostora, pre otpočinjana samog zatvaranja, nepohodno je odraditi nekoliko prethodnih koraka.

Proverite materijale od kojih su izrađeni pod i tavanica terase, kao i da li terasa ima samo zaštitnu ogradu (metalnu, staklenu i slično) ili zidani parapet. Svi ovi delovi su projektovani i izrađeni bez dodatnih slojeva termičke izolacije, te ih valja dodati pri formiranju zatvorenog prostora.

Arhitekta vam je potreban kako bi vas posavetovao i objasnio koje izolacione materijale i u kojoj debljini slojeva, valja primeniti za vašu situaciju konkretno. To može zavisiti od toga da li komšije iznad i ispod vas već imaju zatvorene terase ili to nije slučaj.

Treba svakako proveriti da li se kroz prostor vaše terase obavlja odvodnjavanje atmosferske vode sa krova, odnosno, da li kroz vašu terasu prolazi olučna vertikala, koju nikako ne smete ugrožavati (o uklanjanju iste ne smete ni pomišljati), to jest, kako da joj obezbedite nesmetanu funkciju u okviru novoformiranog prostora.

Termičko izolovanje objekta se obično, u toku izgradnje, vrši sa spoljne strane, pre postavljanja finalne obloge fasade. Intervencija zatvaranja terase vam to neće omogućiti, te treba znati da će se izolacioni slojevi u ovom slučaju postavljati sa unutrašnje strane, obrnutim redosledom. Samo ispravno postavljanje termike, sa svim pripadajućim slojevima, preveniraće pojavu kondenza i buđi u okviru prostora.

Novoformirani prostor mora da bude zatvorena "kutija", da postane jedinstvena celina sa prostorom koji ste već imali, tako da treba da povedete računa o obradi prozorskih otvora. Najbolje je koristiti neke od savremenih materijala kao što su višekomorni PVC ili aluminijumski profili sa termičkim prekidima i sa termoizolujućim, višelojnim paketima stakla. Ovakvi prozori su trajni, moderni i obezbeđuju dobru termičku i zvučnu izolovanost prostora.

Najnovije i najzanimljivije vesti iz sveta zabave, kulture, muzike, filma, lifestyle, putovanja i seksualnosti pratite na našoj Facebook stranici -MONDOZabava, kao i na Twitteru@Mondo_zabava.