Štitasta žlezda i predeo abdomena podložni su različitim bolestima koje pogađaju veliki procenat stanovništva. Kada je reč o štitastoj žlezdi, statistika pokazuje da oboljeva čak 30 odsto svetske populacije. Sa druge strane, izuzetno složena struktura abdomena čini ovaj deo tela, vrlo osetljivim i takođe, sklonim brojnim oboljenjima. Simptomi bolesti su vrlo različiti kao i učestalost poremećaja što izaziva zabrinutost kod ljudi, kao i njihovu potrebu za dodatnim informacijama. Tim povodom, dr Petar Milenković i dr Dušan Radaković, specijalisti radiologije u zdravstvenom sistemu MediGroup, odgovorili su na najčešća pitanja i nedoumice koje se odnose na kompletnu dijagnostiku ovih delova tela.

1. Usled kojih simptoma bi trebalo da se obavi dijagnostički pregled?

Dr Milenković: Najčešći simptomi poremećaja štitaste žlezde su nesanica, poremećaji telesne težine, metabolizma, srčanog ritma i krvnog pritiska, lokalno uvećanje na vratu, kao i opadanje kose.
Dr Radaković: Dijagnostički pregled abdomena bi trebalo da se uradi usled svake pojave bola, nelagodnosti, povraćanja, poremećaja stolice ili traume, uz prethodno obavljen klinički pregled, pacijent se dalje upućuje na određenu dijagnostičku proceduru.


2. Šta sve uključuje kompletna dijagnostika?

Dr Milenković: Kompletna dijagnostika štitaste žlezde obuhvata pregled endokrinologa i radiologa, u okviru kojeg se određuje hormonski status štitaste žlezde i vrši eho pregled, sa ili bez elastografije. Elastografija je neinvazivna metoda u kojoj se meri otpor mekih tkiva u cilju otkrivanja sumnjivih promena i određivanja prirode tumora. Dalja dijagnoza obuhvata iglenu biopsiju i scintigrafiju, a moguć je i CT pregled vrata, u cilju planiranja operativnog zahvata. Iglena biopsija štitaste žlezde je postupak u kojem se uzima mali deo tkiva štitaste žlezde koji se pregleda pod mikroskopom, kako bi se postavila konačna dijagnoza bolesti ili promene na ovoj žlezdi. Procedura je bezbedna i bezbolna, a komplikacije su retke.
Dr Radaković: Kompletna dijagnostika abdomena uključuje fizikalni pregled, laboratorijske analize, ultrazvučni pregled uz kolor dopler i elastografiju, magnetnu rezonanciju, multislajsnu kompjuterizovanu tomografiju (MSCT), invazivne procedure, odnosno biopsiju i laparoskopiju.


3. Koje bolesti i promene se najčešće ustanove ovim metodama?

Dr Milenković: Kod štitaste žlezde najčešće se otkriva postojanje čvorića ili nodusa, odnosno lokalizovanog zadebljanja u tiroidnoj žlezdi. Oni ne predstavljaju jednu bolest, već kliničko ispoljavanje velikog broja različitih tiroidnih bolesti, a osnovni cilj dijagnostičkog pristupa jeste razlikovanje benignih od malignih čvorova.
Dr Radaković: Pratkično sve bolesti, kao što su traumatske lezije čvrstih i šupljih organa, zapaljenja, maligne i benigne promene, ali i oboljenja krvnih sudova.

doktor 2
Promo 

4. Da li zdrava osoba treba preventivno da radi kompletnu dijagnostiku?

Dr Milenković: Svakako je preporuka da i zdrava osoba uradi ultrazvučni pregled i hormonski status štitaste žlezde u okviru sistematskih pregleda.
Dr Radaković: Preporučuje se ultrazvučni pregled abdomena u sklopu sistematskog pregleda bar jednom godišnje. Ukoliko lekar proceni da nalaz treba dopuniti, uputiće vas dalje na magnetnu rezonanciju ili MSCT dijagnostiku.

5. Od čega zavisi kada se primenjuje koja dijagnostička metoda?

Dr Milenković: Zavisi od nalaza u okviru hormonskog statusa i TIRADS kategorije koja se određuje prilikom eho pregleda štitaste žlezde.
Dr Radaković: Kada je reč o abdomenu, zavisi od uputne dijagnoze, nalaza kliničara i procene radiologa koliko informacija može da dobije određenim pregledom.


6. Da li postoje patološke promene koje kompletna dijagnostika ne detektira?

Dr Milenković: Medicinski gledano ne bi trebalo da postoje.
Dr Radaković: Ne postoje, ali neke promene nisu dovoljno specifične prezentacije za pouzdanu karakterizaciju pa je potrebna interdisciplinarna korelacija .


Medigroup sistem omogućio je posebnu akcijsku ponudu za dijagnostiku abdomenai dojke u Dijagnostičkom centru Medigroup Slavija kao i za dijagnostiku štitaste žlezde u Opštoj bolnici Medigroup. Promotivni period traje do 31. oktobra 2021. godine.
Za više informacija posetite:https://www.medigroup.rs/dijagnosticki-pregledi-promotivne-cene