Svetska atletika, koja je krovna organizacija za ulične trke, dodelila je Beogradskom maratonu prestižni sertifikat kao potvrdu kvaliteta organizacije, ali i ispunjavanja najviših standarda svih ostalih segmenata samog događaja.

U kalendaru Svetske atletike nalazi se preko hiljadu trka na svim meridijanima, a ovaj sertifikat ima samo stotinak uličnih trka na čitavom svetu, među kojima je od ove godine i Beogradski maraton. Osim vrhunske organizacije svih trkačkih događaja pod okriljem Beogradskog maratona, dodatni uticaj za dobijanje ovog prestižnog priznanja imale su i kvalitetno pripremljene i organizovane elitne trke.

"Sve još više dobija na značaju ako se u obzir uzme činjenica da je Beogradski maraton prošle godine vraćen u zvanični kalendar Svetske atletike, a da smo samo godinu dana kasnije dobili i ovaj vredan sertifikat", konstatovao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš i podom dodao:

“Beogradski maraton je manifestacija od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i Grad Beograd. Proširio je svoje delovanje na pet trka tokom cele godine, a uz prateće događaje uoči samog maratona kao što su EXPO i Sportski forum, kontinuirano se sprovode i različite društveno-odgovorne akcije. Svetska atletika je sve to prepoznala i ukazala nam veliku čast. To će nam omogućiti da nastavimo da rastemo kao značajan trkački događaj u regionu i da Comtrade Beogradski maraton podižemo takmičarski, organizaciono, ali i u pogledu masovnosti na još viši nivo" - zaključio je Habuš.