Zamenik gradonačelnika Beograda, Andreja Mladenović, i gradski menadžer ,Goran Vesić, danas su obišli dve lokacije na Novom Beogradu, na kojima su primenjene mere suzbijanja ambrozije.

Reč je o neuređenoj površini na uglu ulica Dr Ivana Ribara i Vojvođanske i njivi iza balona teniskih terena u Vinogradskoj ulici.

"Ambrozija je novi, moderni uzrok velikih zdravstvenih problema koje imaju naši sugrađani. Mi smo ove godine pristupili organizovanom i sistemskom uništavanju ove korovske biljke", naglasio je Mladenović.

Navodeći da je Skupština grada Beograda usvojila program za monitoring prostora na kom se nalazi ambrozija i suzbijanje te korovske biljke, on je rekao da je taj program stručno urađen i predložen od strane gradskog Sekretarijata za zdravstvo.

"Taj program je uradio gradski Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Skupština je usvojila taj program i predvideli smo budžetska sredstva, 15 miliona dinara za suzbijanje ambrozije", naglasio je Mladenović.

Aktivnosti su išle u dva pravca, rekao je on i dodao da je prva aktivnost bila monitoring.

"Mi smo uradili monitoring na blizu 140 hektara površina u gradu, što javnih što privatnih, gde smo utvrdili prisustvo ambrozije. Tretiranje ambrozije je bilo na blizu 30 hektara", rekao je on.

Kako je rekao, najveći problem predstavljaju površine koje nisu javne, jer tu Grad Beograd ne može da pristupi uništavanju ambrozije.

A NA PRIVATNIM POSEDIMA

"Ono što mi radimo je dobro, ali nije dovoljno. Mi tretiramo samo javne površine, a postoji mnogo privatnih površina koje mi nemamo pravo da tretiramo i to je nešto što ćemo morati da rešavamo sledeće godine na drugi način", rekao je Goran Vesić.

PAŽNJA: Ambrozija napada

On je naglasio da su u posao suzbijanja ambrozije uključene i gradske opštine.

"Gradski Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je snimio apsolutno sve površine, čak i privatne, na kojima se nalazi ambrozija", rekao je Vesić i naveo da su snimljeni materijali dostavljeni gradskim opštinama na osnovu kojih je inspekcija vlasnicima tih parcela naložila da pokose ambroziju.

Kako je dodao, u mnogo slučajeva vlasnici parcela su poslušali zahtev inspekcije i pokosili ambroziju.