Od 1. januara 20202. godine u Beogradu je na snazi zabrana upotreba nerazgradivih plastičnih kesa, na osnovu odluke gradskih vlasti, koja je usvojena još u avgustu.

Za jednu plastičnu kesu potrebno je čak 240 godina da se razgradi u prirodi, tako da je odluka o njihovom "proterivanju" iz upotrebe višestruko značajna.

Pojedini lanci prodavnica još ranije su izbacili plastične kese iz upotrebe, a od 1. januara 2020. godine obaveza svih trgovina je da više ne prodaju plastične kese, već samo biorazgradive ili papirne.

Mi smo posetili nekoliko prodavnica i uverili se da trgovci poštuju odluku. U jednom od lanaca na kasi smo kupili biorazgradivu kesu (na slici), koja košta 9 dinara.

POGLEDAJTE KOLIKO SU PLASTIČNE KESE ŠTETNE

DataMediaMarket/Mondo Plastične kese

Kontrolu upotrebe plastičnih kesa vršiće mesno nadležne Opštinske komunalne inspekcije koje su ovlašćene da, ukoliko utvrde nepravilnosti u primeni ove odluke, pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu, kao i preduzetniku izdaju prekršajni nalog.

Kontrola korišćenja plastičnih kesa vršiće se i po službenoj dužnosti kao i po prijavama građana, nadležnom organu lokalne samouprave.

KAZNE

Odluka predviđa i novčane kazne za one koji je ne budu poštovali i to od 150.000 dinara za pravno lice, a 25.000 dinara za odgovorno lice u određenom objektu. Kazne za preduzetnike koji se ogluše o novi propis biće 75.000 dinara, dok će fizička lica platiti prekršaj 25.000 dinara.