U Niškoj Banji 5. oktobra ove godine dogodio se stravičan zločin kada je dečak M.M. ubio Andreja Simića (13). Saša Knežević, punomoćnik Miće i Sanje Simić čiji sin je ubijen, zatražio je od Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu pokretanje postupka protiv njegovog oca i majke zbog zlostavljanja i zanemarivanja deteta.

Uz predlog za hitno preduzimanje dokaznih radnji advokat je dostavio i četiri fotografije koje, kako kažu, dokazuju da su se u radnjama roditelja trinaestogodišnjaka osumnjičenog za ubistvo, stekla sva obeležja krivičnog dela zlostavljanja i zanemarivanja maloletnog lica. Advokat Knežević kaže da su fotografije do kojih su došli roditelji ubijenog dečaka, jedan od ključnih dokaza da je maloletni ubica ispoljavao poremećaje u ponašanju, a da njegov otac i majka i nisu preduzimali ništa iako je nesporno da su znali da im se sin ne odvaja od noževa.

"Te fotografije ilustruju profil ličnosti deteta, ali i njegove majke. Na prvoj slici vidi se maloletni izvršilac kako opkoračuje životinju igračku i ubada je u glavu nožem. Prema dosadašnjim saznanjima, na taj naćin je izvršeno Andrejevo ubistvo. Na drugoj fotografiji je majka koja drži pištolj obema rukama u položaju profesionalnog strelca. Sledeća slika prikazuje ponovo nju sa starijim sinom koji je u stavu nacističkog pozdrava. Četvrta slika za koju takođe smatramo da je dokaz njene nebrige za decu je iz nekog restorana gde ona sedi u tankoj bluzici dok je maloletni izvršilac u zimskoj jakni zakopčanoj do grla iako se u pozadini vidi da se lokal greje, te da ima veoma čudan pogled. Smatramo da bi stručnjaci trebali da se pozabave i ovom fotografijom“, kaže Knežević.

Dodao je da su sve fotografije njegovi klijetni skinuli sa "Fejsbuk" profila majke izvršioca. Argumentujući zahtev da se protiv roditelja dečaka koji je ubio vršnjaka pokrene krivični postupak, advokat kaže da je nesumnjivo da su oni znali za njegovo problematično ponašanje.

"Predložili smo Osnovnom javnom tužilaštvu da se što hitnije saslušaju roditelji ubijenog Andreja Mića i Sanja Simić, jer oni imaju dokaze i informacije o onome što se dešavalo u dužem periodu pre kritičnog događaja. Imaju saznanja na koji su se način roditelji, posebno majka maloletnog izvršioca ponašali iako su bili upozoreni na moguće posledice postupakasvoga sina. Mića Simić joj se direktno obratio, skrenuo joj je pažnju da je njeno dete na Kup Radivoja Koraća pokušalo da unese veliki nož. S obzirom na to da je razredni starešina odeljenja čiji su učenici bili i pokojni Andrej i izvršilac, organizovala pretres baš iz tog razloga, nemoguće da o tome nije obavestila njegove roditelje. Imamo saznanja da je taj dečak jednom drugu stavljao nož po grlo a drugome ga prislonio uz stomak, sigurno je da su mu roditelji bili obavešteni i o tim incidentima. Dakle, sledi zaključak da su roditelji znali šta im dete radi i kakvu opasnost predstavlja ali da tome nisu pridavali ni elementarni značaj što povlači njihovu krivičnu odgovornost", dodaje Knežević.

Maja Knežević koja je takođe u svojstvu punomoćnika porodice Simić angažovana na ovom slučaju, kaže da je tužilaštvu predložena i hitna forenzička obrada računara i mobilnog telefona maloletnog izvršioca. Dodala je i da komunikacija izvršioca i njegovih roditelja takođe može da rasvetli njihov odnos.

Predložili smo da se forenzička obrada ovih uređaja obavi hitno, naročito ako nisu oduzeti odmah nakon izvršenja krivčnog dela. Predlažemo da se eventualno isto uradi i sa mobilnim telefonom žrtve jer se iz njihove komunikacije može doći do značajnih podataka, prvenstveno o motivu izvršenja krivičnog dela. Takođe, komunikacija izvršioca i njegovih roditelja može rasvetliti njihov odnos što je od ključnog značaja za njihovu krivičnu odgovornost”, kazala je advokatica.

Punomoćnici su najavili da nameravaju da obezbede i veliki broj svedoka koji će potvrditi njihove navode čim roditelji žrtve budu obezbedili njihove adrese. S obzirom na to da je izvršilac dela maloletno lice, postupanje u predmetu je preduzelo niško Više javno tužilaštvo. Nakon što je ustanovilo da ne može da preduzima pravne radnje jer je dečak maloletan, dalje postupanje je preuzelo OJT radi utvrđivanja da li ima elemenata krivičnog dela zanemarivanja maloletnika.

Kuriri/M.S. Niška banja ubijen dečak

BONUS VIDEO:

USPALJIVANJE ZDRAVOG PSA - SUROVO UBISTVO ILI NEMAR? Kurir TV

(Telegraf/MONDO/A.B.)