Nedostatak parking mesta postala je skoro svakodnevica u Beogradu. Zgrade niču sve više, a mesta za parkiranja sve je manje. Mnogi pokušavaju na raznim mestima da ostave svoje vozilo "da prenoći", međutim u pojedinim situacijama može vas dočekati i kazna za parkiranje.

Naime, veoma je bitno gde ćeze ostaviti svoje vozilo. Ako to učinite na mestu gde su umesto saobraćajaca zaduženi komunalci, može da vas dočeka jedno veoma neprijatno iznanađenje. U tom slučaju nećete platiti kaznu od uobičajenih 5.000 dinara, već pet puta više.

Odluka o komunalnom redu grada Beograda koja je doneta prošle godine i koja se već uveliko primenjuje, predviđa višestruko veće kazne za nepropisno parkiranje u odnosu na Zakon o bezbednosti saobraćaja, tako da iznosi mogu biti i pet puta veći, a koliko ćete tačno platiti zavisi od toga gde ste ostavili svoj automobil.

Na udaru nisu samo ljudi iz pestonice, već i svi ostali koji dođu u Beograd i nepropisno se parkiraju. Pogotovo izvan centra grada i u naseljima, gde posebno patroliraju pripadnici komunalne milicije i fotografišu vozila.

Prema njihovim rečima, konkretni iznosi u pomenutoj gradskoj odluci, propisani su u skladu sa stepenom bahatosti vozača koji je ostavio svoje vozilo na nedozvoljenom mestu. Tako na primer, za parkiranje na javnoj zelenoj površini ili na zelenoj površini oko objekta javne namene, u pešačkoj zoni, na pešačkom prelazu, biciklističkoj stazi ili na tramvajskoj baštici, kazna je 25.000 dinara i to ako je vlasnik fizičko lice, dok je za pravna lica i preduzetnike duplo veća i iznosi 50.000 dinara.

Kakva je procedura?

Kada komunalni milicajac vidi nepropisno parkirano vozilo on ga fotografiše iz nekoliko uglova, tako da se sa tih fotografija može videti kakav je prekršaj u pitanju. Potom se iz baze podataka, u kojoj se nalaze sva registrovana vozila, pronalaze ime i prezime vlasnika i adresa na koju se šalju prekršajni nalog i fotografije koje dokazuju prekršaj. Uz to, šalje mu se i uputstvo za plaćanje i objašnjenje da se u roku od osam dana od dana prijema, može platiti samo polovina predviđenog iznosa i na taj način odmah okončati dalji postupak.

Šta ako ne platite?

U slučaju da ne platite ni pola iznosa, ni punu kaznu i ne odazovete se na poziv koji ste dobili, smatra se da ste priznali krivicu, pa možete očekivati takozvanu prinudnu naplatu na neki od zakonom predviđenih načina.

Najčešće se to radi tako što vam u banci sa nekog od dinarskih ili deviznih računa jednostavno skinu pun iznos predviđene kazne uvećan za troškove prinudne naplate jer je i time neko morao da se bavi, a o svemu ćete dobiti uredno pismeno obaveštenje.

Ukoliko nemate novca na računima, ili uopšte nemate račun na svoje ime, sudski izvršitelji će vam doći na adresu stanovanja i zapleniti stvari čijom će se prodajom nadoknaditi dugovanje koje imate prema gradskim vlastima, a koje niste hteli ili mogli sami da izmirite.

Gde su kazne 15.000 - 25.000 dinara?

Kazna od 25.000 dinara predviđena je za fizičko lice koje vozi, zaustavi ili parkira vozilo u parkovima i promen parkovima, na zelenim površinama na skverovima, trgovima i pjacetama, na zelenim površinama duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), na zelenim površinama oko prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom. Ista kazna čeka i sve one koji se nepropisno parkiraju u pešačkoj zoni ili na pešačkom prelazu, na biciklističkoj stazi, ili u žutoj traci, na tramvajskim šinama, ali i na trgovima i manjim trgovima.

Kaznom od 15.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo na travnjaku, pored drvoreda i drugih zasada, na zelenoj površini duž obala reka i drugih vodenih površina, na pošumljenim terenima i rekreacionim površinama, ali i na izgrađenim i uređenim saobraćajnim i zelenim površinama unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonada i pasaža.

Gde su kazne 5.000 dinara?

Kaznom od 5.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo na zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, na delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta, u zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje, na mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta i na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta. 

Ista kazna čeka sve koji se nepropisno parkiraju na taksi stajalištu, stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta, na ostalim mestima na kojima se ometa korišćenje ulice, pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, korišćenje interne saobraćajnice i ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja.

(MONDO/Telegraf.rs)