Prva aktivnost udruženja "Mame su zakon" posle praznika bice upučivanje zahteva Ministarstvu zdravlja da se u što kraćem roku usvoji izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju po kojoj se sada preduzetnicama tokom trudničkog bolovanja isplaćuje samo polovina naknade, a ne 100 odsto, kao što je slučaj sa ostalim ženama.

Kako naglašava Tatjana Macura, predsednica ovog udruženja, Ministarstvo za brigu o porodici podržalo je ovaj zahtev i očekuju da do promena uskoro dođe.

"Ne odustajemo ni od ostalih naših zahteva, a predstavnice inicijative 'I preduzetnice su mame' prikupilo je više od 40.000 potpisa preko platforme 'Kreni-promeni? i oni su upućeni Vladi Srbije", kaže Macura i dodaje: "Treba naglasiti i da će poslednje izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje obuhvataju jednokratne naknade u iznosu od 300.000 za prvo, odnosno 100.000 za drugo i treće dete donekle imati efekta i na ovu grupu žena".

Ostala su, prema njenim rečima, još dva problema. Jedan je taj što nije doneto sistemsko rešenje koje rešava sveukupne probleme koje ova grupa žena ima, kao i to što najavljene aktivnosti države sužavaju prostor za delovanje Narodne skupštine koja je nadležna za usvajanje izmena i dopuna seta zakona koje je ovo udruženje pripremilo.

"Završeno je redovno jesenje i ulazimo u režim vanrednih zasedanja, zatim održavanja referenduma koji nakon toga mora proći i skupštinsku proceduru, izmene zakona o izboru narodnih poslanika, a na kraju i raspuštanje parlamenta u februaru i raspisivanja izbora za april, kao i formiranje nove vlade", kaže ona.

"Ciljevi su nam isti, samo da se put dolaska do njih razlikuje. Sistemsko rešavanje problema sa kojima se susreću porodilje preduzetnice podrazumeva i pisanje novog pravnog akta koji bi uredio ovu čitavu oblast, tako da to rešenje ne isključi nijednu ženu koja samostalno obavlja delatnost", dodaje Macura.

Ona naglašava da razlog leži u činjenici i da ranija prelazna rešenja nisu bila dovoljno dobra, kao i to da njihovi zahtevi neke od problema ne rešavaju na dugoročno dobar način. "Mame su zakon" će, ako ne bude prostora da se usvoji neki prelazni dokument do formiranja nove vlade da podrži pisanje novog sveobuhvatnog rešenja i učestvuje u radu Radne grupe.

Udruženje "Mame su zakon" je predložilo tri mere kojim bi se poboljšao položaj preduzetnica po pitanju uživanja prava na korišćenje trudničkog, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege deteta. Njihovi predlozi su da preduzetnice koje za vreme trudničkog odsustva privremeno ne odjave delatnost imaju pravo na pun iznos naknade zarade. Drugi je pravičan obračun naknade zarade za preduzetnice i poslednji da im se prizna pravo prenosa odsustva sa rada radi nege deteta na partnera.

(Mondo/Novosti)