Od 1. januara 2022. sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete, primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Pored ove roditeljima ostaje i postojeća finansijska podrška za drugu bebu od po 10.000 dinara mesečno u trajanju od dve godine, dok će treće i dalje dobijati narednih 10 godina po 12.000 dinara mesečno.

Takođe, kao što je već najavljeno, Od 1. januara umesto 100.000 dinara za prvo dete, davaće se 300.000 dinara. Međutim, pored državne pomoći, gradovi i opštine su izdvojili posebnu pomoć za porodilje sa pojedinačnih opština, a iznosi u pojedinim mestima su gotovo jednaki onim na republičkom nivou. Neke opštine pored novčane, daju i razne druge vrste pomoći.

U roditeljski dodatak ulazi i paušal za nabavku opreme za dete koji se isplaćuje zajedno sa roditeljskim dodatkom za prvo dete i njegova visina je 5.000 dinara, a on se usklađuje dva puta godišnje, 1. januara i 1, jula sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u Republici Srbiji.

Pravo na navedena novčana davanja porodilja ostvaruje na osnovu podnetog zahteva u roku od šest meseci od dana rođenja deteta. Ova prava se mogu sabirati, odnosno ne isključuju jedno drugo.

(Mondo/Novosti)