Iz Ministarstva prosvete je saopšteno da će mala matura za učenike osmih razreda da bude sprovedena u skladu sa godišnjim planom iako se školska godina završava 6. juna. Datumi polaganja ostaju nepromenjeni. 

Mala matura će trajati tri dana, od 21. do 23. juna. Svršeni osnovci će za polaganje male mature, pored srpskog/maternjeg jezika i matematike birati i jedan od pet predmeta (geografija, istorija, biologija, fizika i hemija). Iz Ministarstva su naveli da su ga osmaci već izabrali početkom godine.

"Najviše malih maturanata, njih 38 odsto, izabralo je biologiju, za geografiju se opredelilo 29 odsto, za istoriju oko 16, devet procenata se prijavilo da polaže hemiju, a najmanje, svega osam odsto, odlučilo se za fiziku. Osim novog testa imaće i novi sistem bodovanja", saopštili su iz Ministarstva.

Testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 poena, dok test iz predmeta koji đak izabere (biologija, istorija, geografija, fizika ili hemija) nosi 12 poena. Maksimalan broj poena koje učenik može da osvoji na završnom ispitu je 100, i to ovako: 14 poena iz srpskog jezika + 14 poena iz matematike + 12 poena iz predmete po izboru + 60 poena koje đak nosi iz škole što je ukupno 100 poena.

Određeni broj poena đak može dobiti i za uspehe na međunarodnim i državnim takmičenjima tokom osmog razreda. Nakon završnog ispita, učenik popunjava listu želja sa 20 škola koje mu se najviše sviđaju, odnosno koje bi voleo da upiše.

Na prvo mesto đak treba da stavi onu školu u koju najviše želi da ide, a zatim sve ostale. U zavisnosti od uspeha koji postigne na ispitu, kao i od proseka, upisaće se u prvu školu sa liste za koju ima dovoljan broj poena. Iz Ministarstva su naglasili da se sve aktivnosti koje se odnose na razredne i popravne ispite, godišnje ispite u osnovnim i srednjim muzičkim školama, kao i sve druge ispite koji se polažu u školama, sprovode u skladu sa godišnjim planom. "U stručnim školama se praksa, praktična nastava i učenje kroz rad sprovode u skladu sa godišnjim planom", piše u dopisu.

Kalendar male mature

  • Mala matura, srpski/maternji, 21. jun
  • Mala matura, matematika, 22. jun
  • Mala matura, treći test, 23. jun
  • Objavljivanje konačnih rezultata, 28. jun
  • Popunjavanje liste želja elektronski, 29-30. jun
  • Predaja liste želja u osnovnoj školi, 29-30. jun
  • Konačna lista želja učenika, 2. jul
  • Raspodela po školama, 3. jula.

(MONDO/Informer)