Zakonski minimum za pun godišnji odmor u Srbiji iznosi 20 radnih dana, odnosno četiri radne nedelje. Ovo pravo može da koristi svako ko je u radnom odnosu, bez obzira na to da li je zaposlen sa punim ili nepunim radnim vremenom i da li je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme.

Ko ostvaruje pravo na više od 20 dana godišnjeg odmora

U opštim aktima poslodavaca i kolektivnim ugovorima o radu mogu se naći odredbe da se dužina godišnjeg odmora utvrđuje tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu:

- Radnog iskustva (za pet godina radnog iskustva dodaju se tri radna dana na zakonski minimum, za 10 godina iskustva – četiri radna dana

- Složenosti poslova (za poslove za koje se zahteva srednja stručna sprema dodaju se dva radna dana, a za poslove koji traže visoku stručnu spremu – četiri radna dana)

- Doprinosa na radu (najčešće se daje ovlašćenje neposrednom rukovodiocu da proceni da li zaposlenom pripada ovaj dodatak i koliki on maksimalno može da bude)

- Uslova rada (na primer, rad na terenu, rad sa strankama mogu da dodaju nekoliko radnih dana godišnjeg odmora na zakonski minimum)

- Brige o maloletnom detetu ili starijem članu porodice i slično

Bonus video:

KOLIKO JE STRESAN ODLAZAK NA POSAO NAKON ODMORA? Psiholog analizira: Postoje OVA dva tipa ličnosti, mnogi se ne odmore na odmoru! Kurir televizija

(Mondo, I.L.)