Menjačnice, pošte i banke koje nemaju dovoljno dobar sistem zaštite, sigurnosne kamere i snimke koji se čuvaju najmanje 30 dana, plaćaće dvostruko veće kazne nego do sada, objavljeno je u novoj uredbi zakona.

Kako bi se pooštrila kontrola i pojačala bezbednost, menjačnice i banke moraju da ispune minimum tehničkih kriterijuma, koji zavise od veličine objekta i broja šaltera, odnosno platnih mesta u ustanovi, ali i od toga kojoj kategoriji objekat pripada. 

ŠTA MORAJU DA IMAJU MENJAČNICE?

Prema zakonu, manje platne institucije, menjačnice, srednje poslovnice javne pošte koje imaju od pet do deset šaltera i institucije elektronskog novca, moraju da koriste odgovarajuće uređaje i opremu za zaštitu.

"One minimalno omogućavaju praćenje kretanja (video obezbeđenje) uz video zapis, koji se
čuva najmanje 30 dana. To su zatim signaliziranje neovlašćenog pristupa u štićeni prostor i dojavu kontrolnom centru", piše u zakonu. 

Osim toga, dužne su da koriste sisteme tehničke zaštite koji minimalno omogućavaju fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska, signaliziranje neovlašćenog pristupa i dojavu kontrolnom centru.

ZA BANKE DODATNI KRITERIJUMI?

S druge strane, velike poslovnice javnog poštanskog operatora sa više od 10 uplatno-isplatnih mesta i druge finansijske organizacije iz druge kategorije objekata sa visokim stepenom zaštite, osim navedenih imaju i dodatne kriterijume.

"Integralna zaštita sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i
sistemom veze sa kontrolnim centrom", navedeno je u zakonu.

Banke su objekti koji moraju da imaju najviši stepen zaštite i da koriste uređaje,
opremu i sisteme tehničke zaštite. Osim svega što je navedeno za manje objekte, one imaju i dodatne kriterijume koje moraju da ispune, ukoliko žele da izbegnu kazne.

"Zaštita pojedinačnih vrednosti pomoću sistema elektrohemijske zaštite (koferi,
kontejneri, kase, trezori..). Zatim, integrisana zaštita sa najmanje jednim lokalnim nadzornim mestom (kontrolna soba) i sistemom veze sa službenicima obezbeđenja na štićenom objektu kao i pisane procedure za slučajeve nastupanja rizika", glase navedni bezbednosni uslovi za banke.

NOVE VISINE KAZNI

Ukoliko se utvrdi da nema odgovarajuće zaštite, novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 150.000 dinara kazniće se odgovorno lice u finansijskoj organizaciji.

"Za banke nije veliki izdatak da se osiguraju kamerama, alarmima, obezbeđenjem i svim što je potrebno. Za pojedine menjačnice to će ići mnogo teže. Sve imaju određeni sistem nadozora, ali koliko je u skladu sa oštrijim kriterijumima i koliko je adekvatan, to tek treba da se vidi. Bezbednost menjačnica je važna, ali mora se uzeti u obzir i finansijski izdatak koji je potreban čak i za najmanje menjačnice", kaže za MONDO vlasnik menjačnice u Beogradu Velimir Ilić. 

Osim toga, vlasnici mogu dvostruko da budu kažnjeni ako ne usklade propise o bezbednosti sa propisima o privatnosti. 

"Nove odredbe treba ispoštovati, ali iz prakse znamo da s druge strane treba voditi računa da postoje propisi za ugradnju video nadzora koji nisu samo bezbednosni. Ako se se ne ispoštuju oba pravila, vlasnik može platiti kaznu i za ugrožavanje nečije privatnosti zbog neadekvatno postavljenog video nadzora", kaže Ilić. 

Osim toga, kazne za banke, menjačnice i pošte koje ne ispune bezbednosne kriterijume kreću se od 500.000 do dva miliona dinara ako ne donesu akt o proceni rizika, na osnovu koga se postavlja tehnička zaštita. U pitanju je dokument koji mora da bude ažuriran svake tri godine, a kojim se procenjuje da li je rizik izrazito veliki, umeren ili zanemarljiv. .

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.

Budite bolje informisani od drugih, &a target="_blank" href="https://appurl.io/ybynoYBGl">PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.&/p>