Najveći iznos na ime poreza na imovinu ove godine je platio jedan Beograđanin, koji poseduje skoro 3.000 kvadrata imovine. Platio je neverovatnih 57.000 evra, odnosno 6.759.748 dinara!

Ovaj Beograđanin platio je astronomski iznos po dva osnova. Za kvadraturu poslovnih objekata od 2,476 m2 platio je 6,6 miliona dinara, dok je za garaže, kojih poseduje 13, dao 67.000 dinara. I sve to kao fizičko, a ne pravno lice.

Najveći porez na imovinu za ovu godinu platio je Beograđanin koji poseduje skoro 2.700 kvadrata imovine. Kako saznaje "Blic Biznis", njegovo poresko rešenje glasilo je tačno na što je nešto više od 57.000 evra!

Porez na imovinu plaća se, inače, kvartalno, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, tako da rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru. Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja trenutno iznosi oko 10 odsto godišnje. Osim zatezne kamate za kašnjenje je predviđena i novčana kazna od 50.000 dinara.

Prošlogodišnji rekorder imao je više kvadrata, ali je platio manje. Beograđanin koji je posedovao skoro 6.000 kvadrata kuća, stanova, garaža i građevinskog zemljišta dobio je poresko rešenje na nešto više od 43.000 evra. Platio je po četiri osnova - za ukupno 288 kvadrata stanova izdvojio je 151.104 dinara, dok su ga kuće površine 1.278 kvadrata koštale 4.022.095 dinara.

Isti poreski obveznik platio je i nešto više od 10.000 dinara poreza za garažu, kao i skoro milion dinara za građevinsko zemljište.

(MONDO/Blic biznis)