Za ove namene Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo je 224 miliona dinara, dok su lokalne samouprave opredelile još oko 235 miliona dinara. Prema rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, u celom ovom poduhvatu nema povlašćenih i prioritet nisu oni koji se prvi prijave ili najsiromašniji. Umesto toga, svi kriterijumi su definisani pravilnicima koje su usvojile lokalne samouprave.

Tim pravilnicima je utvrđeno da svi zainteresovani građani imaju rok od 21 dan od dana raspisivanja poziva da se prijave za polovinu iznosa koje će im finansirati država zajedno sa lokalnim samoupravama, kako bi zamenili svoju stolariju, kotlove za grejanje i izolaciju.

Uz formular koji popunjavaju koji se dobija u lokalnoj samoupravi, a dostupan je i na njihovom sajtu, građani prilažu:

* kopije lične karte svih članova domaćinstva,

* rešenja o porezu,

* rešenja o legalizaciji ili potvrdu da je pokrenut proces legalizacije

* poslednji račun za struju.

Za one koji žive u zgradama procedura za zamenu stolarije je ista, ali ako zamenjuju kotlove ili traže izolaciju zgrade, potrebna su još dva papira - potvrda o registraciji skupštine stanara i saglasnost stambene zajednice.

Osnovni kriterijum za odabir za sufinansiranje je energent na koji se grejete, odnosno prednost će imati oni koji koriste energente koji zagađuju životnu sredinu ili koji se mnogo troše za tu namenu, kao i oni koji nemaju termičku izolaciju kuće ili stana.

(MONDO)