Narodna banka Srbije objavila je upozorenje na svom sajtu u kome se navodi da se učestalo pojavljuju lažne ankete u ime banaka na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk gde se građanima nudi nagrada u različitim iznosima (15.000 dinara, 30.000 dinara i dr.). 

Pored toga što se građanima traži da popune ankete, od njih se zahteva i da dostave određene informacije. "Takve ankete su zapravo kreirali kriminalci, koji se oglašavaju na lažnim profilima poslovnih banaka, pod njihovim imenom i logom. Njihov pravi cilj je da se od građana pribave podaci koji će kriminalcima omogućiti pristup računima građana preko aplikacije elektronskog i mobilnog bankarstva", navodi se u saopštenju.

Narodna banka Srbije je u prethodnim danima utvrdila lažne ankete kod kojih se od građana traži da dostave četiri poslednja broja kartice, podatke s korisničkog naloga elektronskog ili mobilnog bankarstva, uključujući i šifru, kao i da proslede poruke koje sadrže aktivacione kodove za pristup elektronskom bankarstvu.

"Nakon što putem ankete dobiju ove podatke, kriminalci mogu da koriste platne instrumente građana i vrše transakcije njihovim novčanim sredstvima, a građani postaju svesni prevare tek kada im stigne poruka o zaduženju računa. Kao i u prethodnim navratima kod sličnih prevara, Narodna banka Srbije apeluje na građane da se vode logikom i nikako ne odaju svoje podatke drugim licima – ako njihova poslovna banka ima nameru da im uplati određena novčana sredstva, ona svakako već poseduje podatke o njihovom broju računa u toj banci, broju kartice, kao i druge podatke", saopšteno je iz Narodne banke Srbije.

Sigurnosne šifre koje banke dostavljaju građanima za korišćenje platnih instrumenata – kartica i elektronskog odnosno mobilnog bankarstva (PIN kartice, aktivacioni kodovi, SMS poruke s kodovima za izvršenje transakcije), kao i sigurnosni podaci koje građani nakon toga sami kreiraju (šifra za pristup nalogu elektronskog bankarstva, izmenjeni PIN kartice), poznati su isključivo vlasniku računa i građani ne treba da ih prosleđuju nikome, uključujući i lica koja se predstavljaju kao predstavnici njihove banke.

"Korisnici platnih kartica ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva treba da znaju da banka takve podatke nikada neće tražiti od njih putem društvenih mreža ili anketa, a posebno neće za takve informacije nuditi novčanu nagradu. U slučaju da ste već popunili sličnu anketu, neophodno je da se bez odlaganja javite svojoj banci i blokirate dalje korišćenje kartice ili aplikacije elektronskog odnosno mobilnog bankarstva. Nakon što ste obavestili banku o zloupotrebi, dalji rizik izvršenja transakcija prelazi na banku koja vam je izdala platni instrument", objašnjeno je. 

Narodna banka Srbije će i u narednom periodu nastaviti da obezbeđuje doslednu primenu propisa kojima je uređena zaštita korisnika platnih usluga. "Istovremeno, ukazujemo građanima da je neophodno da sami pokažu odgovornost i odgovarajući stepen pažnje, tako što neće pristupati lažnim anketama koje nude novčanu nagradu i odavati svoje podatke. U situaciji kada korisnik platne usluge pokaže krajnju nepažnju, on snosi sve troškove, odnosno gubitke koji nastanu izvršenjem neodobrenih platnih transakcija", zaključuje se u saopštenju koje je objavila Narodna banka Srbije.

BONUS VIDEO: 

EVO KAKO DA PREPOZNATE INTERNET PREVARANTE! Stučnjak: Svaka lažna ponuda koja se nudi građanima obavezno sadrži OVAJ element kurir televizija

(MONDO)