Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je danas odluku o troškovima rehabilitacije korisnika penzija i ceni smeštaja pratilaca, kao i odluku o troškovima finansiranja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti. Iz Fonda su naveli da je finansijskim planom za ovu godinu na ime društvenog standarda penzionera planirano 1,24 milijarde dinara, što je za 77 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, pošto je izmenama Zakona o PIO, propisano da se od 1. januara 2024. godine za društveni standard penzionera umesto dosadašnjih 0,10 odsto, izdvaja 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda.

To je, objašnjavaju iz Fonda PIO, uticalo na ovako značajno povećanje novca izdvojenog za društveni standard penzionera a istovremeno su i izvorni prihodi povećani u odnosu na prethodnu godinu, tako da se u 2024. godini izdvajaju veća sredstva za sve vidove društvenog standarda, a prvenstveno za oporavak penzionera u banjama. Za finansiranje troškova rehabilitacije penzionera u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvaja se 85 odsto od ukupnih sredstava za društveni standard, odnosno 1,05 milijardi dinara.

Za ostale vidove društvenog standarda penzionera, odnosno finansiranje kulturnih i sportsko-rekreativnih manifestacija čiji je cilj podsticanje integracije starijih u društvo, solidarnu pomoć penzionerima i za finansiranje razvoja socijalnog dijaloga i međunarodnih aktivnosti, izdvaja se preostalih 15 odsto, odnosno 185,58 miliona dinara. Posebnom odlukom Upravnog odbora Fonda PIO, za finansiranje novog vida društvenog standarda, odnosno razvoj socijalnog dijaloga i međunarodne aktivnosti, predviđeno je 10 miliona dinara.

Iz Fonda napominju da s obzirom na donetu odluku o troškovima rehabilitacije, penzioneri mogu da očekuju da će Fond PIO uskoro raspisati oglas za podnošenje prijava za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju. Imajući u vidu opredeljena sredstva i prosečne cene u banjskim lečilištima za ovu godinu, procenjuje se da će na besplatan oporavak u neku od banja Srbije po ovogodišnjem konkursu otići više od 21.000 penzionera, što je naveći broj do sada.

Podsećaju da je izmenama i dopunama pravilnika o društvenom standardu penzionera, koji je stupio na snagu 30. decembra prošle godine, predviđeno da Fond snosi troškove pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica, a koji bude upućen na besplatnu rehabilitaciju. Fond je, pre navedenih izmena, finansirao troškove pratioca slepog lica i pratioca deteta koje je ostvarilo pravo na porodičnu penziju, a nesposobno je za samostalan život i rad, tako da će zahvaljujući ovim izmenama biti obuhvaćen veći broj korisnika kojima je neophodan pratilac, kako bi mogli da koriste pravo na besplatan oporavak u nekoj od banja Srbije.

BONUS VIDEO:

EVO KOJI PENZIONERI SU UKLJUČENI U DANAŠNJU POMOĆ OD 20.000 DINARA! Iz sindikata poručili: U spadaju prijave samo do OVOG datuma Kurir televizija

(Blic Biznis/MONDO/A.B.)