Milenijum osiguranje a.d.o. pozvalo je danas sve oštećene putnike, koji to do sada nisu učinili, da podnesu odštetne zahteve za isplatu naknade štete iz osiguranja, za aranžmane koji su kupili kod Turističke agencije „Barcino tours“ na teritoriji Srbije.

"Važno je napomenuti da će isplata odštete svim putnicima, uključujući i one koji su do sada podneli zahteve, početi tek kada svi oštećeni budu podneli odštetne zahteve uz svu potrebnu dokumentaciju kako je predviđeno prema ugovoru o osiguranju", navode u saopštenju.

Podsetili su da je u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine, 3. januara proglašena insolventnost turističke agencije 'Barcino tours' d.o.o. Obrazac za prijavu štete i Upitnik mogu se preuzeti na sajtu osiguranja, gde se nalazi i spisak neophodne dokumentacije koju treba dostaviti.

(Nova/MONDO/J.D.)