Kako je saopšteno, sredstva podsticaja biće opredeljena za nabavku kvalitetnih visokosteonih junica simentalske rase, a mogu so podneti prijave za subvencionisanu nabavku jedne do tri junice.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaće vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem i imovinom na području Zrenjanina, sa aktivnim statusom u 2015. godini.

Planirani iznos podsticajnih sredstava je do 100 odsto od iznosa investicije, bez PDV-a, a maksimalni iznos subvencije je do 300.000 dinara po grlu.

Gradonačelnik Janjić je nedavno na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu potpisao Sporazum o uvozu goveda iz Austrije sa predstavnikom "Fruškogorske", što je jedan od prvih rezultata potpisivanja Memoranduma o razumevanju i saradnji u oblasti stočarstva Ministarstava poljoprivrede Srbije i Austrije.

Tom prilikom je najavljeno da će Grad uvesti 60 junica simentalki.