Među uslovima za imenovanje direktora u konkursu stoji da kandidati nisu članovi organa političke stranke, odnosno da im je određeno mirovanje u vršenju partijske funkcije.

Mandat imenovanih direktora biće četiri godine.

Neophodno je i najmanje pet godina radnog iskustva, od čega tri godine na poslovima u oblasti železničkog saobraćaja ili najmanje tri godine na rukovodećim položajima.

Takođe se traži i znanje jednog svetskog jezika.