Državni sekretar u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stamenić i pomoćnik ministra pravde i državne uprave Igor Todoroski su juče predstavnike Ograničene posmatračke Misije OEBS, koja će pratiti parlamentarne izbore 16. marta, upoznali sa načinom vođenja i ažuriranja jedinstvenog biračkog spiska koji vodi Ministarstvo pravde i državne uprave.

U saopštenju se navodi da je pomoćnik ministra pravde i državne uprave Igor Todoroski istakao je da se u skladu sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku ime i prezime birača pripadnika nacionalnih manjina unosi prvo ćiriličkim pismom i prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravospisu pripadnika nacionalnih manjina.

Državni sekretar Gordana Stamenić istakla je da je Ministarstvo pravde i državne uprave uložilo velike napore da birački spisak u najvećoj mogućoj meri obuhvata tačne podatke o biračima.

U saopštenju se ističe da su predstavnici Misije izrazili zadovoljstvo objašnjenjima vezanim za način unosa podataka o biračima pripadnicima nacionalnih manjina.