Si Đinping, generalni sekretar CK KPK-a i predsednik Centralnog vojnog saveta, održao je govor tokom predsedavanja simpozijum u Đinanu u provinciji Šangdong kojem su prisustvovali predstavnici biznisa i nauke.

Devet predstavnika je na simpozijumu iznelo mišljenja i predloge za svestrano produbljenje reformi, uključujući pitanja kao što su razvoj investicija u rizični kapital, modernizacija tradicionalnih industrija, poboljšanje korporativnog upravljanja privatnim preduzećima i optimizacija poslovnog okruženja za strana preduzeća.

Reforme su pokretačka snaga razvoja, ukazao je Si Đinping. On je istakao da bi za dalje svestrano produbljivanje reformi napori trebalo da budu usmereni na postizanje sveobuhvatnih ciljeva poboljšanja i razvoja socijalističkog sistema sa kineskim karakteristikama, ostvarenja modernizacije kineskog sistema upravljanja i sposobnosti upravljanja.

Si je takođe izrazio neophodnost da Kina preduzme drastične mere za uklanjanje ideoloških i institucuinalnih barijera koje sprečavaju napredak kineske modernizacije i udvostruči svoje napore na rešavanju duboko ukorenjenih institucionalnih izazova i strukturnih problema.