To može da izazove zemljotres i probudi neaktivni vulkan Taupo.

Magma upada u kontinentalnu koru izazivajući deformaciju. To se dešava u neposrednoj blizini vulkanske zone na Severnom ostrvu, koja miruje poslednjih nekoliko stotina godina.

Bez obzira na to što se u savremenoj geofizici veza pomeranja zemljinog omotača, tektonika i vulkanizam ne izučavaju toliko detaljno koliko bi želeli naučnici, otkrivanje ugruška ne isključuje da se vulkan Taupo može aktivirati.

U najgorem slučaju Severno ostrvo može postati mesto najintenzivnije vulkanske aktivnosti na planeti — do ovih zaključka su došli naučnici nakon radiolokacione interferometrije sa evropskog satelita Envisat i analiza podataka Dži-Pi-Esa, prenosi “Sputnjik”.

Erupcija vulkana Taupo, koja se dogodila pre 26.500 godina bila je najveća za poslednjih 70.000 godina na Zemlji. Sloj pepela je prekrio skoro čitavu teritoriju Severnog i Južnog ostrva.

Erupcija je dovela do formiranja ogromnog kratera koji je u ovom trenutku delimično napunjen vodom jezera Taupo.