Manje od petine žena starosti od 15 do 49 godina koje su u braku ili vezi koristi neki od postojećih kontrcepcijskih metoda. Sa druge strane, dvostruko veći broj žena se oslanja na nedovoljno efikasne metode kontracepcije, kao što je metod prekinutog odnosa, što je uzrok velikog broja neželjenih trudnoća. Stopa abortusa u Srbiji je jako visoka, među najvišima smo u Evropi i svetu, pokazuju mnogobrojna istraživanja.

Iz tog razloga potreba za efikasnom kontracepcijom je velika. Period seksualne aktivosti pre rađanja prvog deteta je produžen s obzirom da mladi sve ranije stupaju u seksualne odnose, a sve kasnije se odlučuju na zasnivanje porodice. Samim tim je i period tokom kojeg je potrebna efikasna kontracepcija dug.

Dostupni su razni metodi kontracepcije koji efikasnim mehanizmima sprečavaju začeće: barijerni metodi (muški i ženski kondom, dijafragme, cervikalne kape) i kombinovana hormonska kontracepcija. Kombinovana hormonska kontracepcija predstavlja lekove (pilule, transdermalni flasteri, vaginalni prsteni) koji se izdaju isključivo na lekarski recept ili izveštaj lekara. To su lekovi koje pacijent ne može da dobije bez prethodnog pregleda i konsultacije sa ginekologom. Jedini lek koji može pacijentkinja da dobije u apoteci bez lekarskog recepta je pilula za jutro posle, ali uz obavezno uzetu farmaceutsku anamnezu.

"Za bezbedno i delotvorno korišćenje izabranog metoda kontracepcije veoma je važno savetovanje od strane zdravstvenih radnika. Kontraceptivna efikasnost metoda može da bude umanjena usled nepravilnog korišćenja. Kada govorimo o upotrebi oralnih kontraceptiva, kako ne bi došlo do smanjenja efikasnosti, vrlo je važno da korisnice budu upoznate sa postupkom u vanrednim situacijama kao što su zaboravljena pilula, uporno povraćanje ili dijareja. Oralni kontraceptivi su vrlo specifični i redovna i pravilna upotreba je predsulov za efikasnu zaštitu. Ovi lekovi stupaju u niz interakcija sa drugim lekovima, suplementima, hranom", objašnjava mr. ph. spec Milena Milojević iz Farmaceutske komore Srbije.

seks-posle-porodjaj_1714278094.jpg
Yumama 

Pre nego što počnete da uzimate pilule za kontracepciju, trebalo bi da znate i kako one deluju u kombinaciji sa drugim lekovima.

"Neki antibiotici mogu da umanje efekat oralnih kontraceptiva pa je za vreme trajanja terapije tim antibioticima neophodna dodatna zaštita tokom seksualnog odnosa u cilju sprečavanja neželjenog začeća. S druge strane, i upotreba oralnih kontraceptiva utiče na neke lekove. Paralelnom upotrebom oralnih kontraceptiva sa jednim od lekova iz grupe antiepileptika, smanjuje se njegovo dejstvo", ističe Milojević.

Takođe, kantarion u vidu čaja ili kroz suplemente smanjuje efikasnost oralnih kontraceptiva. Grejpfrut, s druge strane usporava metabolizam ovih lekova i može potencirati neželjena dejstva pilula za kontracepciju.

"Ako je žena povratila u prva dva sata od uzimanja kontraceptivne pilule potrebno je da odmah uzme novu tabletu. U slučajevima upornog povraćanja ili dijareje koja traje više od 24 sata treba primeniti uputstvo za zaboravljene tablete kombinovane oralne kontracepcije. Kroz aktivno učešće u praćenju upotrebe oralnih kontraceptiva od strane korisnica i savetovanjem, magistri farmacije u apotekama omogućavaju pravilnu upotrebu i postizanje željenog cilja uz izbegavanje ili minimiziranje neželjenih dejstava", savetuje Milojević.

MONDO