Učenici drugog razreda jedne osnovne škole u Beogradu dobili su ponudu za jednodnevni izlet u iznosu od 5.950 dinara. U ponudi se navodi da se obilazi Muzej hleba u Pećincima, Fruška gora i kuća Jovana Jovanovića Zmaja. U ponudu je uključen i ručak.

"Šokirali smo se cenom. Zaista mislim da je preskupo. Četvoročlana porodica može za taj novac vrlo lepo da provede jedan dan u prirodi, a treba da se plati skoro 6.000 dinara za jedno dete. Neko radi dva dana za taj novac", ispričala je jedna majka za portal MONDO. 

Naša sagovornica je napomenula da neće pustiti dete da ide na jednodnevni izlet jer je već uplatila nastavu u prirodi koja treba da se realizuje u junu i koja košta čak 44.000 dinara. Istakla je da joj je i nastava u prirodi bila preskupa ali da je odlučila da pusti dete jer idu sva deca iz odeljenja. 

"Ponudu za nastavu u prirodi smo dobili negde pred kraj godine. I ta visina cene je neprijatno iznenadila muža i mene jer deca idu na Divčibare i ostaju sedam noći. Plaćamo nastavu u prirodi u sedam rata i mesečno za to izdvajamo oko 6.000 dinara što nije uopšte malo. A onda na to dobijemo i ponudu za jednodnevni izlet koja je paprena", kazala nam je majka. 

Takođe nam je ispričala da je dete njene drugarice pre nekoliko meseci dobilo ponudu za jednodnevni izlet koji je koštao 4.500 dinara. Istu ponudu dobilo je i dete njene druge drugarice, ali je ona bila 2.000 dinara jeftinija. "Sin mog prijatelja koji živi na Vračaru dobio je istu ponudu samo što su njima tražili 10.000 dinara. Troje dece koje sam pomenula idu u različite škole, na različitim beogradskim opštinama, tako da zaključujem da se cene formiraju i na osnovu toga ko gde živi", zaključila je jedna majka razgovor za MONDO. 

Prema Pravilniku o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi izbor agencije za realizaciju nastave u prirodi i ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke. Nastavu u prirodi, odnosno ekskurziju, može da realizuje isključivo agencija koja poseduje zakonom propisanu licencu za organizovanje turističkog putovanja.

Postupak javnih nabavki sprovodi komisija škole koju obrazuje direktor. Komisija ima najmanje tri člana, od kojih je najmanje jedan predstavnik saveta roditelja razreda za koje se organizuje nastava u prirodi, odnosno ekskurzija i najmanje jedan nastavnik koji će realizovati nastavu u prirodi, odnosno ekskurziju, pri čemu se na sva ostala pitanja u vezi sa sastavom komisije shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje oblast javnih nabavki.

Predlog odluke o dodeli ugovora komisija utvrđuje primenom zakonom propisanih kriterijuma, posebno vodeći računa o sledećem:

1) Kvalitet programa putovanja:

  • kvalitet smeštaja i ishrane (kategorija objekta primerena uzrastu učenika i ciljevima i zadacima nastave u prirodi, odnosno ekskurzije, struktura soba bez mogućnosti proširenja smeštajnih kapaciteta suprotno zakonu, način usluživanja obroka, lokacija objekta i dr.),
  • sadržaj programa (ispunjenost programa, vodiči, zabavni sadržaji i sl.),
  • kvalitet prevoza;

2) Cena, uslovi celodnevne brige o učenicima i uslovi plaćanja.

Prilikom određivanja dodatnih uslova za učešće u postupcima javnih nabavki, potrebno je naročito voditi računa o definisanju uslova poslovnog kapaciteta u vezi sa prethodnim iskustvom ponuđača, a što se dokazuje referentnim listama i potvrdama referentnih naručilaca putovanja.

BONUS VIDEO: 

"PREVISOKIH CENA EKSKURZIJA SVESNA SU I DECA!" Kurir TV

(MONDO)