Nedostatak parking mesta postala je skoro svakodnevica u Beogradu. Zgrade niču sve više, a mesta za parkiranja sve je manje. Mnogi pokušavaju na raznim mestima da ostave svoje vozilo "da prenoći", međutim u pojedinim situacijama može vas dočekati i kazna za parkiranje koje se kreću od 5.000 do 50.000 dinara, u zavisnosti od toga da li ste fizičko ili pravno lice, kao i od mesta gde ste parkirali automobil.

Ne zaboravite da se nećete izvući da ne platite kaznu ako vas "uhvate" samo na kratko zaustavljenog u saobraćaju s upaljena sva četiri migavca.

Kako kažu u Sekretarijatu za saobraćaj Beograda, osnovni razlozi za nedostatak parking mesta su propusti u ranijem periodu u planiranju i izgradnji potrebnog broja parking mesta, uz objekte određene namene, kao i porast broja vozila.

"Nedostatak parking mesta u pojedinim delovima grada ne može se obezbediti u okviru regulacije ulice. On predstavlja urbanistički problem. Rešavanju problema prvenstveno treba pristupiti izgradnjom kapaciteta za parkiranje izvan regulacije ulice na parcelama stambenih objekata, slobodnim i unutarblokovskim površinama. U prva četiri meseca ove godine komunalci su po ovom osnovu postupali 47.927 puta, od čega je 3.611 bilo po prijavama građana", kažu u sekretarijatu.

Ako vas snimi "oko sokolovo" ili vaš auto fotografiše komunalni milicajac, imate osam dana da platite kaznu ukoliko želite da iznos bude prepolovljen. Kad prođe taj rok, plaćate pun iznos.

Najviše prekršaja bilo je na Vračaru, Zvezdari, Novom Beogradu i u Starom gradu. U 52 odsto slučajeva reč je bila o parkiranju na neobeleženom delu trotoara.

Gde su kazne 5.000 dinara?

Kaznom od 5.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo na zelenoj površini pored i oko stambenih i poslovnih zgrada, u okviru i između blokova stambenih i poslovnih zgrada, na delu trotoara koji nije obeležen za parkiranje, odnosno na parkiralištu izvan granice obeleženih parking mesta, u zoni usporenog saobraćaja, osim na obeleženim mestima za parkiranje, na mestu na kome bi se onemogućio ili otežao pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak vozila sa parkirališta i na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade ili dvorišta.

Ista kazna čeka sve koji se nepropisno parkiraju na taksi stajalištu, stajalištu javnog prevoza ili na drugom delu puta na način kojim se ometa korišćenje stajališta, na ostalim mestima na kojima se ometa korišćenje ulice, pešačke komunikacije, prilaz objektima, korišćenje protivpožarnog puta, kolskog prolaza između stambenih zgrada, korišćenje interne saobraćajnice i ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju, odnosno onemogućava odvijanje saobraćaja.

Gde su kazne 15.000 - 25.000 dinara?

Kazna od 25.000 dinara predviđena je za fizičko lice koje vozi, zaustavi ili parkira vozilo u parkovima i promen parkovima, na zelenim površinama na skverovima, trgovima i pjacetama, na zelenim površinama duž i u okviru puta (razdelne i zaštitne trake i pojasevi), na zelenim površinama oko prosvetnih, kulturnih, naučnih, zdravstvenih, socijalnih ustanova i organizacija, kao i drugih objekata za čiju izgradnju se može utvrditi javni interes u skladu sa zakonom. Ista kazna čeka i sve one koji se nepropisno parkiraju u pešačkoj zoni ili na pešačkom prelazu, na biciklističkoj stazi, ili u žutoj traci, na tramvajskim šinama, ali i na trgovima i manjim trgovima.

Kaznom od 15.000 dinara kazniće se fizičko lice ako vozi, zaustavi ili parkira vozilo na travnjaku, pored drvoreda i drugih zasada, na zelenoj površini duž obala reka i drugih vodenih površina, na pošumljenim terenima i rekreacionim površinama, ali i na izgrađenim i uređenim saobraćajnim i zelenim površinama unutar i između blokova zgrada, između zgrada, unutar otvorenih tržnih centara, kolonada i pasaža.

Dok je kazna od 50.000 predviđena za preduzetnike i pravna lica.

(MONDO/Alo)