TREĆINA KAZNI U SAOBRAĆAJU ZAVRŠE U FIOKAMA SUDOVA: Trećina svih saobraćajnih prekrašaja u Srbiji “istrune” u fiokama sudova zbog zastareosti, pokazuju podaci. Dodatno, taj broj je povećan za još 30 odsto u zadnje dve godine, pokazuje advokatska praksa.

Razlozi za zastarevanje jesu prenatrpanost sudova velikim brojem saobraćajnih prekršaja zbog novih sistema kamera, ali i namerno odugovlačenje onih koji su počinili prekršaj, kako bi se zbog zastarelosti ceo postupak na kraju jednostavno - poništio, a okrivljeni ne bi snosio nikakvu odgovornost. 

KAZNI SVE VIŠE ZBOG KAMERA

Ulice gradova se poslednjih godina nalaze pod budnim okom kamere, tako da se vožnja žutom trakom, bez vezanog pojasa ili neprilagođenom brzinom sve češće kažnjava. 

"Broj saobraćajnih prekršaja u Srbiji u poslednjih nekoliko godina povećao zbog novih sistema - elektronskih nadzora, kamera i sistema Oko sokolovoZbog toga se povećao i broj prekršaja koji zastarevaju. Sve više je kazni, broj sudija je ostao isti, pa se postupci ne sprovode na vreme", kaže advokat Rade Knežević za MONDO. 

POZIV NE STIGNE PO GODINU DANA

Prema rečima advokata, jedan od glavnih razloga zbog kojih postupci zastarevaju jeste prenatrpanost sudova. 

"Postupak zastareva posle dve godine, a dešava se da prođe godinu dana sami do dobijanja prvog poziva. Gde je onda vreme za postupak, saslušanje, svedoke, dokaze i donošenje pravosnažne presude? Zbog toga saobraćajni prekršaji kod kojih se postupak ne sprovede u roku do kraja, jednostavno zastare i nikom ništa. To jeste trošenje resursa sudova i advokata", kaže Rade Knežević. 

IZBEGAVAJU POŠILJKE I IZVLAČE SE NA ZDRAVSTVENE TEGOBE

Čest razlog za zastarevanje prekršaja jeste to što građani namerno odugovlače postupak, kako bi rok prošao i kako bi se kazna u saobraćaju poništila, pokazuju podaci iz prakse.

Naime, veliki broj onih koji su počinili prekršaj trudi se da izbegne sankcije tako što će odugovlačiti postupak, sve dok ne prođe dve godine. To radi tako što ne prihvata pošiljke, izbegava prijeme, angažuje advokata, tvrdi da ima zdravstvene tegobe, predlaže veliki broj svedoka koji imaju opravdanja za odlaganje i slično, otkriva za MONDO naš izvor iz pravosuđa. 

"PAUK" SE NE PRAŠTA, PROLAZAK KROZ CRVENO SE DOKAZUJE

Prema rečima advokata Kneževića, svaki prekršaj može da zastari posle određenog vremena. Ipak, ima onih kod kojih se postupak uglavnom ne odugovlači i ide brže. 

"Kada Parking servis odnese automobil, presuda se najčešće vrlo brzo donosi, jer postoje snimci i situacija je čistija nego kod drugih prekršaja. Često se dešava da bez saslušanja svedoka, samo na osnovu izjave policije, sud donese presudu. Kada su u pitanju prolasci kroz crveno svetlo na semaforu, situacije je drugačija i tu ima prostora za saslušavanje svedoka", kaže advokat. 

Kako kaže, dešava se da građani podnesu žalbu MUP-u da im je vozilo neosnovano odneto, pa da sud i policija praktično donesu različite odluke. 

"Ako se žalite policiji da je vozilo neosnovano odneto i podnesete žalbu sudu, može da se desi da prekršajni sud donese odluku da se žalba odbija, a da se u policijskom upravnom postupku pokaže da je pauk neosnovano odneo vozilo. U tom slučaju, jača odluka mora da bude policijska", objašnjava advokat. 

PRISTAJU NA KOMPROMIS SAMO ZBOG VOZAČKE DOZVOLE

Kako bi se izbeglo zastarevanje ogromnog broja saobraćajnih prekršaja, sudovi pribegavaju tome da počinioci prekršaja priznaju krivicu u zamenu za blaže kazne. To nije svojstveno našim građanima i na to najčešće pristaju kada se radi o vozačkim dozvolama, kaže advokat. 

"Ponekad vozači pristanu da plate odmah manji iznos kako se ne bi uplitali u postupak, zbog straha od toga šta će biti na sudu. Na ovakav kompromis najčešće pristaju oni kojima se oduzimaju kazneni poeni i koji imaju rizik od gubitka dozvole, jer im je bolja opcija da plate, nego da rizikuju dozvolu. Za prekršaje poput prebrze vožnje, gde su propisane veće kazne, ide se na priznavanje krivice i vozač kroz sporazum plati manju kaznu", kaže Rade Knežević.

ŠTA KAŽE ZAKON?

Ako od momenta kada je napravljen prekršaj prođu dve godine, a sudija ne donese pravosnažnu presudu, nastupa apsolutna zastarelost prekršajnog postupka. Apsolutna zastarelost prekršajnog postupka nastupa kada od momenta kada je napravljen prekršaj prođu dve godine, a sudija ne donese pravosnažnu presudu.

Osim apsolutne zastarelosti, postoji i relativna zastarelost, koja nastupa godinu dana od učinjenog prekršaja, ali se u praksi ona retko dešava. Rok za relativnu zastarelost je godinu dana, ali pošto svaka radnja državnog organa prekida postupak i vraća rok zastarelosti na početak, ova vrsta zastarelosti se skoro nikad ne događa.