Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) je zamolio pčelara koji je prijavio bagremov med za prodaju iako je koristio zabranjene sulfonamide na svom pčelinjaku, da se hitno javi i sam prijavi takvo korišćenje Pogonu "Naš med". Naime, prema preliminarnoj analizi homogenizovanog uzorka koji čini med 49 pčelara, sa 64 različita laboratorijska broja pronađeni su sulfonamidi.

Konkretno, nađeni su:

1) Sulfamethazine u količini od 52,9 mikrograma po kg meda (granica otkrivanja je 5)

2) Sulfamethoxazol u količini od 5 mikrograma po kg meda (granica otkrivanja je 5)

Naime, sofisticirane analize u inostranstvu rade se tako što se pomešaju uzorci meda svih pčelara koji čine jedan šleper, te se tako napravi homogenizovani uzorak.

U Pogonu se upravo pripremaju pojedinačni uzorci da se novim pojedinačnim analizama utvrdi koji med kog pčelara sadrži ova dva sulfonamida, te da se taj med odstrani iz ovog kontigenta pre homogenizacije meda, jer kupci naravno ne žele da kupuju med sa sulfonamidima. Nakon toga, pokrenuće se procedura naplate nanete štete Pogonu.

"Očigledno je da se radi o velikoj količini sulfonamida u medu tog pčelara, čim ih i dalje ima u značajnoj količini uprkos velikom razređenju uzorcima meda drugih pčelara koji su takođe ponudili med za formiranje ovog šlepera", navodi se u saopštenju tog saveza.

Savez pčelarskih organizacija Srbije već godinama unazad vodi energičnu kampanju protiv upotrebe antibiotika u pčelarstvu, jer je njihova upotreba ne samo u potpunosti zakonom zabranjena, već i zato što šteti pčelinjim proizvodima, ali i samim pčelama remeteći njihovo osetljivo zdravlje.

Radi prekidanja upotrebe antibiotika u srpskom pčelarstvu, koja potiče od zastarelih preporuka iz šezdesetih godina prošlog veka, SPOS je dovodio i šefa laboratorije za pčelarstvo nemačke laboratorije INTERTEK da drži predavanja pčelarima i objasni im zašto je upotreba antibiotika najpre nepotrebna, a zatim i štetna.

"I kao što se vidi sve je to dalo rezultate jer masovna većina pčelara ih već godinama ne koristi, ali se opet nađe po neko ko ih upotrebljava, i ta pojava se jednostavno mora iskoreniti do kraja", poručuju iz ovog saveza.

Pogon SPOS-a "Naš med" pomogao je da se takve pojave sada lako otkrivaju i prezentuju javnosti, jer ne žele, kako kažu, takve pčelare u njihovim redovima, koji svojim nezakonitim ponašanjem remete stečeni ugled tog saveza.

Inače, SPOS je do sada otkupio 5 šlepera bagremovog meda, sve analize su bile besprekorne, i svih 5 šlepera (oko 105 tona bagremovog meda) poješće potrošači u Italiji. 

(MONDO)