Svima se ponekad dešava da vam bankomat uzme karticu, da li zato što ste pogrešili pin ili ste samo zaboravili da je uzmete. Ta situacija ume da se poprilično iskomplikuje, jer se predugo čeka da vam banka izda novu karticu, a vi ne možete da obavljate svoja plaćanja kako ste navikli.

Radi veće efikasnosti Narodna banka Srbije je uputila dopis o pravilima za vraćanje kartica. Ukoliko je kartica ostala u bankomatu, i nije predmet zloupotrebe mora biti vraćena u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijave korisnika, navodi Narodna banka Srbije.

“Bankama je naloženo da po saznanju da je kartica zadržana u njihovom bankomatu, najkasnije narednog radnog dana, obaveste banku koja je izdala u slučaju zadržavanja kartice”, piše u saopštenju.