Još pre 14 godina Miljko Pavlović platio je dug za vodu i izmirio svoje obaveze. Međutim, njegov slučaj ipak je stigao do suda i izvršitelja kao da nije isplatio dugovanje. Na sreću je skoro deceniju i po čuvao priznanicu što zaista ne bi svako uradio. 

Miljko svoje obaveze prema JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" nije izmirivao na vreme jer je, prema njegovim rečima, šest meseci bio u inostranstvu zbog porodičnih problema. Zbog dugovanja stigla mu je 2008. godine tužba i Pavlović je platio dug. "Od 2008. godine niti se meni na računu "Vodovoda" pojavljivala stavka duga, niti kamate, ničega da bih devetog ovog meseca dobio obaveštenje od izvršioca da će mi se naplatiti preko PIO Fonda, samo osnovni dug, kamata ništa. Ja sam našao priznanicu iz 2008. da sam taj dug izmirio", objašnjava Miljko Pavlović.

Iako je Pavlović svoje dugovanje isplatio, i za to čuvao dokaz čak 14 godina, njegov slučaj stigao je do izvršitelja. Istakao je da mu za to vreme nikad nije stigla opomena ni od suda ni od pomenutog javnog komunalnog preduzeća. Iz Komore javnih izvršitelja kazali su da je njegov slučaj jednostavan, da je potrebno da obavesti izvršitelje da je izmirio dug i da dostavi dokaz o uplati. 

"Ovo nije za odlaganje, ovo je za okončanje izvršnog postupka. Verovatno je do propusta došlo zato što sud, odnosno sad postupajući javni izvršitelj, nije obavešten o tome. Onog trenutka kada je stranka obavestila javnog izvršitelja, on će proveriti navode i ukoliko je dugovanje izmireno, postupak će se svakako okončati", navodi Filip Mitrović, javni izvršitelj.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" naveli su da imaju preko 10.000 nerešenih starih sudskih predmeta. Izjavili su da su prosleđivali obaveštenja o uplatama i da ne znaju zašto sud nije reagovao na njih. "Sudovi su bili obavešteni o uplatama, ali ta obaveštenja nisu stigla do javnih izvršitelja prilikom preuzimanja predmeta. Ima izvršitelja koji nisu tražili informaciju već su odmah sprovodili naplatu prema stanju u spisima predmeta. Najčešći slučaj je da su glavni dugovi bili plaćeni, ali kamata i troškovi postupka nisu, te su postupci bili aktivni iako dužnici misle da su sve platili", naglašavaju iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Sva dugovanja zastarevaju nakon 10 godina

Kako navode izvršitelji, sva dugovanja zastarevaju nakon deset godina i dodaju da stranke mogu da se pozovu na tu činjenicu. "Bitno je napomenuti da zastarelost ne može da nastupi dok postupak traje, onog trenutka kada se postupak pokrene, a zastarelost nije nastupila ili se stranke na to nisu pozvale, rok zastarelosti se prekida", ističe javni izvršitelj Mitrović.

"U roku od deset godina zastarevaju potraživanja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog organa. To je isto tako javni izvršitelj, ovde je definitivno sud. Ovde deset godina po pravosnažnoj sudskoj odluci se niko nije pomerio", naglašava Jovan Ristić, pravni savetnik, Udruženje potrošača "Efektiva".

Nadležni kažu da postoji mogućnost da dužnik tuži komunalno preduzeće i novac mu se vrati u slučaju da je novac skinut sa računa i prebačen na ime plaćenog duga.

(MONDO/RTS)