Vozači koji nepropisno parkiraju svoja vozila mogu na internetu da provere da li im je napisana kazna, tačnije to mogu da učine na sajtu JKP "Parking servis". 

Na pomenutom sajtu vozači takođe mogu da provere i da li im je "pauk" odneo vozilo. U slučaju da jeste, na sajtu mogu da provere gde im se nalazi vozilo. Jednostavnim unosom registarskih tablica vozač može da proveri da li ima kaznu za parking, kao i da li mu je vozilo podigao "pauk". 

Isto važi i za informacije o tome gde se vozilo nalazi u slučaju da ga je odneo "pauk". Ukoliko je vozač dobio kaznu za parkiranje, olakšavajuća je okolnost što ima rok od osam dana da kaznu plati po duplo manjoj ceni. "U slučaju da korisnik parkirališta ne izvrši plaćanje u propisanom roku, preduzeće će pokrenuti postupak naplate potraživanja, a troškovi prinudne naplate, zakonska zatezna kamata i drugi troškovi padaju na njegov teret, shodno zakonu", navodi se na sajtu "Parking servisa".

Kazna za nepropisno parkiranje ili prekoračenje vremena parkiranja u prvoj, drugoj i trećoj zoni u Beogradu iznosi 1.870 dinara. U slučaju da se plati u roku od osam dana, kazna onda iznosi 935 dinara.

(MONDO)