Kandidati koji su zainteresovani za služenje dobrovoljnog vojnog roka mogu da se prijave na tri načina. Prvi način jeste odlazak u opštinsku kancelariju Centra Ministrastva odbrane lično gde se popunjava obrazac za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka. Drugi način je preko e-uprave i treći način je u poslovnicama Javnog preduzeća "Pošta Srbije".

Za služenje dobrovoljnog vojnog roka prvo i osnovno je da osoba bude uvedena u vojnu evidenciju. "Zakonska obaveza državljana Republike Srbije muškog pola je da se prijavi u centar Ministarstva odbrane i izvrši uvođenje u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini kada navršava 18 godina života. Takođe je isti postupak i za pripadnice "lepšeg pola" koje su zainteresovane za dobrovoljno služenje vojnog roka", započeo je razgovor za MONDO major Željko Fuštić, referent za obuku u Odseku za obuku Komande Centra za obuku Kopnene vojske.

Uslov da bi se neko prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka jeste da je državljanin Srbije, da u kalendarskoj godini kada se upućuje na dobrovoljno služenje vojnog roka ima navršenih 19 do 30 godina starosti i da je zdravstveno sposoban što utvrđuje nadležna vojno-lekarska komisija.

"U opštinskoj kancelariji Centra Ministrastva odbrane licu će biti saopšteno šta treba da donese od dokumentacije, a to je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, overena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi i podaci da li je lice kažnjavano. Ukoliko je lice bilo kažnjeno kaznom zatvora više od šest meseci ne može da se uputi na dobrovoljno služenje vojnog roka", objasnio je Fuštić za naš portal.

Osnovna motivacija i razlog zašto se kandidati prijavljuju za dobrovoljno služenje vojnog roka jeste zasnivanje radnog odnosa. Takođe, postoje i kandidati koji se prijavljuju iz patriotskih razloga, radi odbrane zemlje, kao i zbog slobodarske tradicije našeg naroda.

"Lice koje dobrovoljno služi vojni rok ima mesečna primanja koja se kreću za vojnika oko 46.000 dinara, za razvodnika oko 48.500 i za desetara oko 51.000 dinara", ispričao je naš sagovornik. Fuštić ističe da je veoma značajno da se prvenstveno mladići, a i devojke prijavljuju za dobrovoljno služenje vojnog roka zbog jačanja sistema odbrane Republike Srbije.

"U vojsci se poštuje tačnost, preciznost, urednost, poštovanje autoriteta. Mi nismo institucija koja će nekog prevaspitati, ali će lice steći osnovne navike za tih šest meseci i videće i drugi način života i rada koji je drugačiji od onog u civilstvu", zaključio je razgovor za MONDO major Željko Fuštić, referent za obuku u Odseku za obuku Komande Centra za obuku Kopnene vojske.

Vojnici koji dobrovoljno služe vojni rok načelno svakog vikenda, od petka do nedelje mogu da idu kući, u zavisnosti od obaveza. Takođe sredom dobijaju izlazak u grad. Na teritoriji Braničevskog okruga za dobrovoljno služenje vojnog roka se prijavljuje i značajan broj pripadnica ženskog pola.

(Mondo)