Ove mere za smanjenje zagađenja životne sredine u Srbiji najavio je danas ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

"Već za koji dan donećemo Pravilnik, a na osnovu odluke Vlade da se obezbede subvencije za kupovinu električnih i hibridnih automobila. Takođe ovih dana usvojićemo uredbu kojom će biti predviđena podsticajna sredstva za reciklažu polovnih automobila koja se više ne koriste. Sve to će, kaže, doprineti tome da se unapredi stanje u oblasti životne sredine", rekao je ministar na javnoj debati "Upravljanje otpadnim vozilima u Srbiji" koju su organizovali Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije i Centar za reciklažu d.o.o., u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Trivan je rekao i da u Srbiji reciklaža automobila nije na željenom nivou i ukazao na nelogičnost da su automobili koji se uvoze a novi su u obavezi da plate ekološke takse i naknade, dok se za polovna vozila ona ne plaća.

"Već smo u razgovorima o tome i pokrenućemo inicijativu da se to izmeni i da oni takođe plaćaju ekološku naknadu koju plaćaju uvoznici novih", rekao je Trivan odgovarajući na pitanja novinara pre početka debate.

Trivan je pozvao lokalne samuprave i predzeća da prilikom nabavki vozila vode računa o tome da ona budu "eco friendly".

Na skupu je rečeno da u Srbiji postoji više od dva miliona vozila, a da većina ima euro 3 ili 4 motor. Prema podacima Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, prosečna starost vozila u Srbiji je 17 godina, a učesnici javne debate ukazali su da je važan dijalog o svim ekološkim problemima jer se samo tako mogu kreirati dobra rešenja u izgradnji održive zajednice.

Predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine ukazali su da indvidualna ložista u većoj meri utiču na zagađenje nego saobraćaj.