Prognoza je da će srpski BDP 2021. godine ostvariti rast od 7,5%, što bi otprilike značilo isto kao da je u dve godine rast iznosio oko 2,3% godišnje.

Ovo je srednje optimistična prognoza, u odnosu na pad od samo 0,5% koliko procenjuje Svetska banka, ali i potencijalni ponor od čak 10% koliko je izračunao Bečki institut za međunarodne ekonomske studije.

Evropu, prema MMF-u, očekuje u 2020. pad od 6,6%, a u Evrozoni će traj pad biti čak 7,5%.

Prema izveštaju o svetskim ekonomskim izgledima za 2020. godinu, nazvanom "Veliki karantin", koji je danas objavljen na veb sajtu Fonda, i globalna ekonomija će zabeležiti pad od 3%.

Što se tiče zemalja u okruženju, MMF predviđa da će Slovenija imati ove godine pad od 8%, a Hrvatska od ogromnih 9%.

Duboku privrednu recesiju Fond očekuje u Grčkoj, od čak 10%, Bugarskoj prognozira pad od 4%, Rumuniji od 5%, a Mađarskoj od 3,1%.

Prema prognozi MMF-a, američka privreda će u 2020. godini pasti za 6%, Italija će zabeležiti pad od 9,1%, Francuska od 7,2%, Nemačka 7,0%, a Velika Britanija od 6,5%.

Kad je reč o Srbiji i drugim procenama, prema projekcijama MMF-a, inflacija će iznositi 1,4% ove godine, što je ispod planiranog koridora NBS, a dogodine će se vratiti na poželjniji nivo od 1,9%.

MMF takođe predviđa da će deficit bilansa tekućih plaćanja Srbije biti smanjen sa prošlogodišnjih minus 6,9% na minus 6,1% ove godine, i da će nastaviti pad iduće godine na minus 5,5%.

Kada je reč o stopi nezaposlenosti, Fond prognozira da će ona porasti ove godine na 13,4%, nakon čega će se 2021. spustiti na 13%.