Na današnjem sastanku Grupacije, povodom novog Zakona o jakim alkoholnim pićima koji je u pripremi, predloženo je da u ovaj akt uđe obaveza da ukoliko fizičko lice želi da flašira rakiju za finalnog potrošača mora da se registruje kao preduzetnik i da plaća akcizu.
Grupacija proizvođača rakije ima dva člana u radnoj grupi za izradu ovog zakona, čije se usvajanje očekuje u prvoj polovini 2015. godine, sa zadatkom da se uvede red na sada haotično i neuređeno tržište jakih alkoholnih pića domaće proizvodnje.
Predsednik Grupacije Ivan Urošević rekao je da predloženi zakon liberalizuje uslove na tržištu, ali i uređuje ovu oblast.

Procenjuje se da se proizvodnjom rakije u Srbiji bavi preko 30.000 proizvođača, od kojih je čak dve trećine neregistrovano, što znači da posluje u sivoj zoni.

Članovi Grupacije upozorili su na potrebu da se i u zakonu i na terenu maksimalno pojača kontrola neregistrovanih proizvođača rakije, ali i ugostiteljskih objekata koji je prodaju, u interesu legalnih proizvođača koji plaćaju porez, ali i budžeta Republike Srbije, saopštila je Privredna komora Beograda.