Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će glavni rezultat uvođenja akciza na električnu energiju od 7,5 odsto biti povećanje prihoda u budžetu, ali i približavanje cene struje u Srbiji sa zemljama regiona, kao i postepena harmonizacija sa akciznom politikom EU.

Predloženim izmenama je predviđeno i uvođenje akcize na tečnost za punjenje električnih cigareta, koja će iznositi četiri dinara po mililitru, kao i uvođenje akcize na nesagorevajući duvan, takozvani bezdimni duvan za elektronske cigarete.

"Glavni rezultat ove mere će biti povećanje prihoda u budžetu, što će popraviti strukurnu stranu budžeta", rekao je on prilikom obrazlaganja predloga Izmena zakona o akcizama u Skupštini Srbije.

Ovom merogm, kako je objasnio, vlada uvodi jedan od stalnih izvora prihoda u budžetu, koji će omogućiti da u narednim godinama ostvari trajne ciljeve svoje politike, a to je "vraćanje svih dohodaka koji se plaćaju iz budžeta, znači i plata i penzija na nivo trenda".

"Posle prilagođavanja koje smo imali od oktobra prošle godine, to znači da će građani dobiti nagradu za svoju žrtvu", rekao je ministar.

Drugi razlog za uvođenje akcize na električnu energiju, prema njegovim rečima je postepena harmonizacija sa akciznom politikom EU.

On je rekao da je u direktivi EU propisan čitav niz proizvoda na koje se uvodi akciza i da Srbija po prvi put uvodi akcizu na električnu energiju kao deo harmonizacije sa ovom direktivom.

Vujović je naveo da se akciza uvodi i kako bi se cena energije približila sa onom u regionu i Evropi.

"Srbija ima cenu električne energije 4.97 dinara plus 1,06 dinara u svim fiskalnim iznosima. Prva zemlja do nas je BiH sa 6.9 dinara i 1,16 poreskim opterećenjem", rekao je Vujović i naveo primer Crne Gore koja ima cenu od 8,67 dinara plus 1,21 dinar koliko iznosi poresko opterećenje.

"I posle predloženog povećanja akciza, Srbija bi i dalje ostala ispod i po ukupnoj ceni električne energiej i po poreksim oprterećenjoima za 25 odsto najmanje", rekao je on.

Ministar je objasnio da će nakon povećanja cene struje za 12 odsto, u kojoj akciza učestvuje 7,5 odsto, poskupljenje prosečnog računa od 2.000 dinara biti samo 325 dinara.