Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju će, kako veruju u Vladi Srbije, obezbediti godišnje povećanje poreskih prihoda u iznosu od 17 milijardi dinara, a procenjuje se da će do kraja 2015. godine prihod iznositi dodatnih 5,4 milijarde dinara.

Izmenama zakona uvedene su i akcize na tečnost za punjenje električnih cigareta, koja će iznositi četiri dinara po mililitru, kao i akcize na nesagorevajući duvan, takozvani bezdimni duvan.

Vlada objašnjava da relativno mali iznos akcize na tečnost za punjenje električnih cigareta, uz pretpostavku o nastavku dosadašnjeg rasta uvoza tog proizvoda, daje srazmerno skromno povećanje poreskih prihoda što na godišnjem nivou iznosi oko 200 miliona dinara.

Na nesagorevajući duvan građani će plaćati akcizu po kilogramu duvanske smese i to u iznosu od 40 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta.

Vlada Srbije je kao razloge za donošenje ovih izmena navela potrebu stvaranja uslova za realizaciju i sprovođenje sporazuma sa MMF.

U skupštinskoj raspravi poslanici opozicije kritikovali su predložena rešenja, navodeći da je u pitanju samo novi namet građanima, dok je vladajuća koalicija odbacila te kritike, ukazujući na socijalno odgovoran pristup Vlade Srbije, budući da je došlo do najmanjeg mogućeg procentualnog povećanja.

Ministar finansija Dušan Vujović naveo je da će glavni rezultat toga biti povecanje prihoda u budzetu, ali i priblizavanje cene struje u Srbiji sa zemljama regiona, kao i postepena harmonizacija sa akciznom politikom EU.