Predsednica Skupštine je rekla da je najbolje rešenje za prestanak uvreda, koje se sve češće čuju u skupštinskoj sali, ali i van nje, donošenje novog Poslanika o radu parlamenta i Etičkog kodeksa ponašanja poslanika.

Gojković je zbog toga pozvala opozicione poslanike da se vrate u parlament i učestvuju u donošenju tih akata, ističući da će akti imati pravu snagu jedino ako budu doneti u saradnji vladajuće većine i opozicije.

"Sada sam još više ubeđena da poslanici opozicije imaju veliki razlog da se vrate i da radimo zajedno u parlamentu na dva važna akta koji će onemogućiti primere koji su se desili i prošle sedmice", rekla je Gojković odgovarajući na pitanje novinara zašto Skupština nije reagovala na uvrede koje je poslanik Vojislav Šešelj prošle nedelje izrekao na račun novinarke dnevnog lista Danas.

Povodom tog slučaja, Gojković je kazala da nije bila u mogućnosti da predsedava parlamentom i da je saznanja o tim uvredama saznala iz medija, ocenivši da je Šešeljev nastup bio neprimeren.

Ukazala je da sadašnji Poslanik o radu nema izričitiju meru osim opomene, te je, kaže, za organičavanje uvreda potrebno ne samo doneti novi Poslanik, već i uvesti Etički kodeks ponašanja poslanika.

POGLEDAJTE:

"Donošenje Kodeksa je senzitivno pitanje, jer se odnosi na sveobuhvatno ponašanje poslanika i na društvenim mrežama i generalno u javnosti. Nadam se da će kolege kada se formira tim koji će raditi na Kodeksu, pronaći način kako da ne ugroze nijedno pravo na slobodno mišljenje i da izvuku tanku liniju između uvreda, cenzure i verbalnog delikta", podvukla je Gojković.

Primetila je da poslanici u vezi iznošenja uvreda na tuđi račun, često se pozivaju na to da imaju pravo na slobodno mišljenje i dodaje da mešaju ulogu poslanika i činjenicu da poslanik ne može po našim zakonima da odgovara za ono što iznese prilikom svoje diskusije.

"Zbog toga će posao donošenja Kodeka biti delikatan. Ja ne želim, niti mogu, da donesem neki oktroisani akt o kojem će glasati samo poslanici vladajuće većine. To u parlamentu mora da se donose sa saglasnošću svih poslanika, bez obzira na političku opciju", naglasila je Gojković.

Ona je navela da kroz deo javnosti promiče i provejava to da nam je potrebna cenzura i ono što je postojalo u jednopartijskom sistemu, a protiv čega su se mnogi ljudi desetinama godina borili - a to je verbalni delikt.

"Nadam se da će kolege, kada se formira tim, koji će raditi na kodeksu ponašanja, naći način da ne ugroze nijedno pravo poslanika na slobodu mišljenja. Da izvuku tanku liniju između toga, uvreda, cenzure i verbalnog delikta. Čini mi se da deo javnosti vapi za tim da se u krivične zakone ponovo uvede verbalni delikt, što je opasna stvar", upozorila je Gojković.

Na pitanje zašto Kodeks do sada nije usvojen, ako je u prošlom sazivu bio pripremnjen Nacrt, Gojković je kazala da je Nacrt etičkog kodeksa od prošlog saziva upućen na šire mišljenje i da je na njega bilo zamerki od strane opozicionih političara.

"Takav akt da bi imao pravu snagu mora da bude sa saglasnošću svih poslanika i ja sam ubeđena da će se poslanici vratiti u parlament početkom jeseni da o tome diskutujemo", zaključila je Gojković.