Čak deset fakulteta Univerziteta u Beogradu povećalo je školarine za narednu školsku godinu, pa će budući studenti koji ne ostvare pravo školovanja iz budžeta morati da izdvoje od 80.000 do 300.000 dinara po godini.

Na 107 studijskih programa za osnovne akademske, integrisane akademske i osnovne strukovne studije otvoreno je 15.283 mesta, od čega na budžetu 9.778, a samofinanasirajućih 5.505. Koliko će ko plaćati zavisi od od fakulteta do fakulteta, ali i od smera koji se odabere.

Gde su školarine veće u odnosu na prošlu godinu?

U odnosu na prethodnu školsku godinu studenti će, prema dosadašnjim informacijama, više plaćati na Elektrotehničkom, Fakultetu organizacionih nauka, Ekonomskom, Učiteljskom, Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja i Šumarskom.

Na Elektrotehničkom fakultetuškolarina je sa 126.000 dinara za smer Elektrotehnika i računarstvo podignuta na 144.000 dinara. Za smer Softversko inženjerstvo cena je prošlogodišnja i iznosi 282.000 dinara. 

Fakultet organizacionih nauka uvećao je školarinu za 12 hiljada, pa ona umesto prošlogosišnjih 159.000 sada iznosi 171.000.

Na Ekonomskom fakultetu je sa 139.754 podignuta na 147.999 dinara, dok je Učiteljski fakultet "minimalno uvećao cenu" u odnosu na prethodnu godinu i školarina sada iznosi 111.000.  Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja školarina je sa 145.000 dinara podignuta na 150.000 dinara, Šumarski fakultet sa 72.000 na 80.000. 

Arhitektonski i Elektrotehnički najskuplji

Po visini školarine prednjači Arhitektonski fakultet na kom za državljane Srbije školarina iznosi 300.000 dinara, a za strane 3.600 evra. Na Građevinskom školarina iznosi 120.000 dinara, a za strane državljane 2.000 evra.

Elektrotehnički fakultet takođe se nalazi u ovoj grupi najskupljih, što buduće studente ne sprečava da hrle u njegove redove - ovaj falultet se i pored visoke školarine godinama unazad nalazi na listi najpopularnijih.

beogradski_univerziter_arhitektonski_fakultet_protest_stefan_stojanović_ (3).jpg
MONDO/Stefan Stojanović 

U njihovom društvu je i Mašinski fakultet sa školarinama do 180 hiljada dinara. Na studijski program Mašinsko inženjerstvo upisuje se ukupno 620 studenata, od kojih 520 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 100 samofinansirajućih studenata. Cena školarine na ovom studijskom programu iznosi 108.000 dinara.

Na studijski program Informacione tehnologije u mašinstvu upisuje se ukupno 60 studenata, od kojih 20 studenata na teret budžeta Republike Srbije i 40 samofinansirajućih studenata. Školarina za samofinansirajuće iznosi 180.000 dinara. Visina školarine za strane državljane košta 1.800 evra na oba studijska programa.

Samofinansirajući student na Medicinskom fakultetu godinu će plaćati 126.600 dinara dok će budući stomatolozi, na Stomatološkom plaćati 180.000 dinara i za studente strane državljane 5.000 evra.

Fakultet organizacionih nauka za samofinansirajuće studente traži 171.000 dinara, a za strane studente 1.500 evra.

Školarine na fakultetima u Beogradu
MONDO, Jelica Dojčinović 

Hemijski fakultet upisuje u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija ukupno 165 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i 20 samofinansirajućih studenata na sledeće studijske programe. Samofinansirajući studenti plaćaju školarinu za upis prve godine studija u iznosu od 102.000 dinara, a za strane studente iznosi 2.500 evra.

Matematički fakultet pet smerova, a školarina nije ista za sve. Za smer Profesor matematike i računarstva budući studenti će izdvojiti 90.000 dinara, a za ostale 150 hiljada.

Na program Informatika upisaće se 160 brucoša, a njih 55 će biti na samofinansiranju. Školarina iznosi 165.00 dinara. Za strane studente cena školarine iznosi 3.500 evra.

Na program Informatika upisaće se 160 brucoša, a njih 55 će biti na samofinansiranju. Školarina iznosi 165.00 dinara. Za strane studente cena školarine iznosi 3.500 evra.

Ekonomski poklanja i udžbenike

Ekonomski fakultet će upisati u prvu godinu 610 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta, dok ukupna kvota za akreditovani studijski program osnovnih studija obuhvata 1.320 mesta.

Školarina iznosi od 112.479 do 147.999 dinara zavisno od broja ostvarenih bodova na prijemnom ispitu. U cenu školarine uključena je obavezna udžbenička literatura koju samofinansirajući student dobija pre početka semestra.

Ekonomski fakultet Subotica (8).jpg
Promo/Subotica živi 

Fakultet političkih nauka ima četiri smera i različite školarine gotovo za svaki od njih. Na smeru Međunarodni odnosi i novinarstvo godina košta 110.000, na Politikologiji 100.000, a na smeru Socijalni rad i socijalna politika 105.000 dinara.

Raspon školarina od 90 do 150 hiljada

Na ostalim fakultetima veliki je raspon u iznosima školarina. Fakultet veterinarske medicine u prvu godinu integrisanih akademskih studija veterinarske medicine planira da upiše ukupno 170 studenata. Od tog broja 150 studenata treba da bude upisano na teret budžeta Republike Srbije, a preostalih 20 u statusu samofinansirajućih studenata. Školarina iznosi 120.000 dinara, a za strane državljane 2.500 evra.

Pravoslavni bogoslovski fakultet upisuje 230 studenata na dva programa: Bogoslovsko-katihetskom i Bogoslovsko-pastirskom. Školarina iznosi 105.000 dinara, a za strane studente 1.000 evra.

Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača za samofinansirajuće studente traži 111.000 dinara, a za strane studente 2.000 evra.

Školarina Fakulteta bezbednosti iznosi 118.200 dinara, a za strane državljane 1.800 evra.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upisuje 140 studenata na integrisane i 120 studenata na osnovne akademske studije.

Na integrisanim studijama 100 studenata će se finansirati iz budžeta, a 40 će biti na samofinansiranju. Na osnovnim akademskim studijama upisuje se 90 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata. I za integrisane i za osnovne školarina iznosi 150.000 dinara, dok je za strane studente 2.000 evra.

Školarine na fakultetima u Beogradu
MONDO, Jelica Dojčinović Studenti ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Filozofski fakultet spada među "popularnije" svake godine jer za određene smerove vlada neverovatno interesovanje. Školarina za samofinansirajuće studente u predstojećoj školskoj godini iznosi 118.548 dinara za domaće državljane, odnosno 226.519 dinara za strane državljane.

Filološki fakultet ukupno upisuje 1.393 studenta, a za one koji ne osvoje dovoljno bodova za budžet, školarina će iznositi 118.548, a za strane državljane 226.519 dinara.

Pravni fakultet aplicirao je za 600 mesta za upis studenata koji se finansiraju iz budžeta i 800 mesta za upis studenata koji se sami finansiraju. Školarina iznosi 114.000 dinara.

Povećanje za domaće, jeftinije za strane studente

Šest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu najavilo je povećanje školarina za narednu akademsku godinu, od 1. oktobra.

Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku u Subotici povećava školarine za domaće studente, ali smanjuje iznose za strance. Pravni fakultet na osnovnim akademskim studijama povećaće cene školarina sa 93.000 na 97.000 dinara.

Medicinski fakultet korigovaće cene samo na integrisanim akademskim studijama na engleskom jeziku, pa će školarina biti povećana sa 6.500 na 7.000 evra za domaće studente i za strance.

Ekonomski fakultet najavio je povećanje školarina na programu master akademskih studija (MAS) - Napredna analitika podataka u biznisu. Tu je cena školarina do sada bila 114.000 dinara za domaće državljane i 2.100 evra za strance. Za akademsku 2024/2025. najavljeno je da će školarina za sve biti 5.000 evra.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) veće cene biće na tri studijska programa osnovnih akademskih studija, dva programa master akademskih studija i dva programa doktorskih akademskih studija.

"Na osnovnim akademskim studijama školarine će biti povećane na studijskim programima - Geoinformatika (sa 109.000 na 120.000 dinara), Geografija (povećanje sa 65.500 na 75.000 dinara) i Turizam (povećanje sa 129.500 na 160.000 dinara)", kažu u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu.

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu povećao je cene na pojedinim studijskim programima - na pet programa osnovnih akademskih studija i četiri programa master akademskih studija.

"Na programima osnovnih akademskih studija Inženjerski menadžment, Mašinsko inženjerstvo, Odevno inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine (zajednički sa FTN-om) i Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa cene se povećavaju sa 90.000 na 100.000 dinara. Na programima master akademskih studija Mašinsko inženjerstvo, Inženjerski menadžment, Odevno inženjerstvo i Informatika, tehnika i tehnologija u obrazovanju povećanje će biti sa 100.000 na 110.000 dinara", kažu na Univerzitetu.

Gde su školarine niže od 100 hiljada?

Na listi fakulteta sa školarinama nižim od 100 hiljada nalaze se Poljoprivredni, gde će za samofinansiranje studenti morati da izdvoje 90.000 dinara za godinu odnosno 2.200 evra za strance.

Na Šumarskom fakultetu će budućim studentima koji ne dobiju budžet biti potrebno 80.000 dinara, a za strane državljane 1.665 evra. Na Tehnološko-metalurškom za godinu je potrebno izdvojiti 75.000 dinara, a školarina za samofinansirajuće studente na Geografskom fakultetu iznosi 96.000 dinara, dok je za strane državljane 2.000 evra.

Fizički fakultet - Na dva smera Fizičkog fakulteta studenti ne plaćaju školarine i to na smerovima Opšta fizika i Teorijska i eksperimentalna fizika. Ostali za samofinansiranje moraju da izdvoje 66.000 dinara, a za strane državljane 600 evra.

(Mondo.rs)