Vladimir Putin je u utorak govorio o stvarnom stanju ruske ekonomije, rekavši da Moskva nastoji da proširi saradnju sa zainteresovanim zemljama u ekonomsom smislu. On je potvrdio da će ruska ekonomija "sigurno ostati otvorena, čak i u novim uslovima", misleći na situaciju koja se tiče sanckija zbog rata u Ukrajini.

"Proširićemo saradnju sa onim zemljama koje su zainteresovane za uzajamno korisnu saradnju", rekao je Putin.

On je ukazao na značaj razvoja platne infrastrukture korišćenjem nacionalnih valuta, uspostavljanja naučnih i tehnoloških veza i povećanja kapaciteta logističkih lanaca.

"Postupci nekih zemalja, njihova želja da se zatvore od Rusije, ne da zatvore Rusiju, već da se zatvore od Rusije, čak i na svoju štetu, pokazali su koliko je u savremenom svetu važno diverzifikovati transportne tokove u pravcu predvidljivih, odgovornih partnera", rekao je predsednik.

Putin je naglasio da se ruska ekonomija prilagođava promenama "restrukturiranjem proizvodnje i lanaca snabdevanja, i aktivnim stvaranjem novih veza sa stranim partnerima".

On je takođe podsetio na to da je naredio ruskoj vladi da nastavi sa razvojem infrastrukturnih projekata u zemlji, eliminišući svaku birokratsku prepreku koja usporava njihovu implementaciju.

(MONDO)