Građani će u policijskim upravama i stanicama moraju da poštuju propisane mere zdravstvene zaštite, a na šalterima će moći da prijave prebivališta i boravišta, podnesu zahtev za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, registracije vozila, oružja, državljanstva, i da podignu ta dokumenta.

Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge, šalju preporučenom poštom.


Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove dostupan je na sajtu MUP-a, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

Uprava za upravne poslove navela je da će se registracione nalepnice za vozila upisana u jedinstveni registar, do 1. jula 2020. godine, izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.

Termini za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš mogu biti zakazati preko portala eUprava, a lična dokumenta kojima je istekao rok za vreme vanrednog stanja, važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima, mogu podneti elektronskim putem na imejl drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs.

Od ponedeljka 11. maja, Uprava za strance Policijske uprave Beograd radiće svakog dana, i vikendom, od 8.00 do 18.30, a termini za dolazak u prostorije ove uprave moći će da se zakažu na telefon 011-3618-972 ili imejl adresu upravazastrance@mup.gov.rs.