Zahvaljujući Ministarstvu zaštite životne sredine i inicijativi „Cirkularne zajednice u Srbiji“, koja se sprovodi uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF-a) i u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), hoteli Crowne Plaza i Radisson Collection i ketering Sava Centra povezali su se sa kompanijom Esotron i pronašli rešenje za tretman biootpada.

Ovi objekti Delta holding korporacije su za mesec dana prikupili 5.8 tona otpada od hrane i potom ga predali kompaniji Esotron, koja od biootpada proizvodi toplotnu i električnu energiju i organsko đubrivo (kompost). Na taj način je ostvarena ušteda od 4 tone CO2, što je ekvivalent količini koju apsorbuje 190 stabala tokom godinu dana. Esotron je prethodno organizovao obuke za zaposlene u kuhinjama ovih hotela i kongresnog centra o pravilnom sakupljanju i odlaganju otpada od hrane, koji se od aprila sakuplja dva puta nedeljno. Procenjuje se da hoteli i restorani u Beogradu godišnje proizvedu oko 40.000 tona otpada od hrane, što predstavlja veliki potencijal za preradu ovog otpada i dobijanje energije i đubriva, i ujedno doprinos smanjenju otpada na deponijama.

„Planiramo da proširimo ovu inicijativu i na studentske menze, predškolske kuhinje i restorane Vlade, nakon čega bi se doneli zaključci na osnovu kojih bi se odvajanje, sakupljanje i prerada otpada od hrane u HoReCa sektoru propisali kao zakonska obaveza. Kako bismo nastavili sa pozitivnim promenama, neophodno je da se u ovakve inicijative uključi što veći broj kompanija, ali i pojedinaca. Kao što poručujemo kroz nacionalnu kampanju „Sarađuj, ne zagađuj“, čak i najmanja promena u svakodnevnim navikama, bilo da je reč o jednom domaćinstvu ili čitavoj kompaniji, može značajno doprineti kvalitetu životne sredine“, izjavila je državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine, Sandra Dokić.

Otpad od hrane 1 (1) copy.jpg
Promo 

Esotron je dobio podršku GEF-a za izgradnju novog centra za transformaciju biootpada u opštini Srbobran, gde će prerađivati i industrijski mulj i mulj iz komunalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u okviru inicijative „Cirkularne zajednice“, koju sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Nacionalna kampanja „Sarađuj, ne zagađuj“ sprovodi se u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Cilj kampanje “Sarađuj, ne zagađuj” je podizanje svesti o značaju zelene transformacije i očuvanja životne sredine, uz poziv građanima i poslovnoj zajednici da malim koracima svi zajedno kao društvo doprinesemo stvaranju zdravijeg i zelenijeg okruženja.

Za više informacija posetite: www.saradjujnezagadjuj.rs