Osim o moru i suncu, pred letovanje treba misliti i o zdravstvenoj zaštiti. A kakva je situacija što se tiče srpskih turista u Crnoj Gori? "Turisti iz Srbije imaju posebne povoljnosti u Crnoj Gori sa aspekta pružanja medicinskih usluga. Imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć, ukoliko ponesu potvrdu iz Srbije koju izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje", kažu za Nova.rs iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Jasno je da je u pitanju vrlo važna pogodnost, a za koju, čini se, malo ko zna. Kako stoji na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, osigurana lica RFZO za vreme privatnog boravka u inostranstvu (turistički boravak), imaju pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica.

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju (među kojima je i Crna Gora), potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac. Procedura izdavanja potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca, besplatna je, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).

Postupak izdavanja

Dvojezični obrazac, tj. potvrdu izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge.

Potrebnu dokumentaciju (nalaz i mišljenje izabranog lekara i važeću karticu zdravstvenog osiguranja) osigurano lice podnosi lično lekarskoj komisiji nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

BONUS VIDEO:

"DOKLE GOD JE ĐUKANOVIĆ SLOBODAN - CRNA GORA NEĆE BITI" Vladislav Dajković, pesimistično: Pored svih dokaza, OVO JE NATRAGIČNIJE Kurir TV

 (MONDO)