Od naredne godine izmenama zakona značajno će se relaksirati prijem na "državni posao". Pojedini uslovi i dalje će postojati, ali vlada i njena komisija neće kao do sada kontrolisati i odobravati baš svako novo radno mesto.

Praktično, od 1. januara 2021. do 31. decembra 2023. godine biće olakšano zapošljavanje i na određeno i na neodređeno vreme.To predviđaju Izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu, u kojima je navedeno da će korisnicima javnih sredstava u naredne tri godine biti dozvoljeno da bez posebnih dozvola i saglasnosti Vlade Srbije prime nove ljude u radni odnos.

Zakon istovremeno predviđa i određene uslove. Tako će institucije, ustanove i preduzeća moći da zapošljavaju shodno njihovim potrebama i novcu koji imaju, ali uz ograničenje da ne mogu zaposliti više od 70 odsto novih radnika od broja zaposlenih koji su prethodne godine otišli.

To znači da, ukoliko je 10 zaposlenih u jednoj ustanovi napustilo tu ustanovu tokom protekle godine, maksimalan broj novozaposlenih može biti sedam bez prethodne saglasnosti vladine komisije.

Istovremeno će o prijemu novozaposlenih iznad 70 odsto u odnosu na otišle u prethodnoj godini odlučivati Vlada Srbije uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija.

Ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je izmenama zakona predviđena fleksibilnija kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, a u skladu sa kadrovskim potrebama.

Novim rešenjem, prema rečima ministra, institucije, ustanove i preduzeća preuzimaju veliku odgovornost na sebe i odlučuju o tome da li im je potrebno novo zapošljavanje. Istovremeno, napomenuo je Mali, kvalitet njihovih usluga mora da se unapredi.

"Postojala je kontrola zapošljavanja u javnom sektoru i shodno mišljenju MMF-a naša želja je bila da se sistem stroge kontrole ne olabavi, već da se na neki način uredi, tako da ne treba svaki novozaposleni da ide na komisiju za zapošljavanje Vlade Srbije da bi dobio saglasnost, već da se odgovornost prenese na institucije i ustanove koje zapošljavaju", objasnio je ministar.

U predlogu zakona se navodi i da će zapošljavanje biti moguće ukoliko državno preduzeće ili ustanova ima obezbeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, kao i pod uslovima i u skladu sa procedurama predvidenim posebnim propisima.

Na koga se ne odnosi ograničenje

Ova ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom.

Takođe, ne odnose se ni na postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.

Ograničenja se ne odnose ni na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

(Mondo/Blic)

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.