U Srbiji su, prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na dan 2. avgust bila aktivna 1.603 stečajna postupka.

U taj broj ne ulaze stečajni postupci koji se vode po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji i stečajni postupci banaka i osiguravajućih društava, za koje je nadležna Agencija za osiguranje depozita.

Od početka godine do 2. avgusta otvorena su 224 stečajna postupka na teritoriji Srbije, objavila je ALSU. Prema podacima kojima raspolaže Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, do 2. avgusta 2023. obustavljena su 773 stečajna postupka.

Ukupno je do tog datuma zaključeno 6.618 stečajnih postupaka na teritoriji Srbije. Takođe, ukupno prosečno vreme trajanja za 8.994 stečajna postupka je tri godine, jedan mesec i 29 dana (aktivni, obustavljeni i zaključeni), a ukupno prosečno vreme trajanja za stečajne postupke pokrenute po Zakonu o stečajnom postupku (ukupno 5.252 postupka) je četiri godine, jedan mesec i devet dana, prenosi Telegraf.

Za stečajne postupke - pokrenute po Zakonu o stečaju (ukupno 3.742) - prosečno vreme trajanja je jednu godinu, 10 meseci i pet dana.

(MONDO)