Traži se rešenje za prodaju domaće rakije po EU pravilima

Novi zakon o jakim alkoholnim pićima uskladiće regulativu u Srbiji sa pravilima EU i omogućiti poljoprivrednicima da višak rakije legalno prodaju registrovanim proizvođačima, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o jakim alkoholnim pićima u Privrednoj komori Beograda rečeno je da se u izvesnoj meri liberalizuje proizvodnja i daje mogućnost poljoprivrednicima da uz relativno jednostavne uslove i male troškove, voće prerade u rakiju, što je izuzetno važno za Srbiju u kojoj proizvodnja rakije ima vekovnu tradiciju.

Dodaje se i da će novi zakon omogućiti građanima da kroz ugovorni odnos, višak destilata prodaju registrovanim proizvođačima za dalju doradu i preradu.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Katanić rekao je da je Ministarstvo u obavezi da u kontinuitetu donosi nova zakonska akta i do ulaska Srbije u Evropsku uniju pripremi sve proizvođače za zajedničku poljoprivrednu politiku EU, istakavši da je Zakon o jakim alkoholnim pićima jedan od takvih propisa.

Rukovodilac grupe za biljnu proizvodnju i preradu biljnih proizvoda Ministarstva poljoprivrede Milan Ćuprić rekao je da se izradi novog zakona o jakim alkoholnim pićima pristupilo se zbog važnosti koju proizvodnja jakih alkoholnih pića, prvenstveno rakija od voća, ima za razvoj poljoprivrede Srbije, kao i njenom uticaju na razvoj primarne proizvodnje voća.

Ćuprić je precizirao da se donošenjem zakona, između ostalog, reguliše proizvodnja i kvalitet jakih alkoholnih pića na jedinstven način, kako po pitanju samih definicija jakih alkoholnih pića, njihovih podela i geografske oznake, tako i po pitanju kategorija, deklarisanja, starenja.

Kako je rečeno na prezentaciji Zakona, sva rešenja koja su predložena novim Zakonom, vode smanjenju troškova proizvodnje, rastu konkurentnosti proizvođača, povećanju proizvodnje i kvaliteta a time i izvoza jakih alkoholnih pića iz Srbije.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o jakim alkoholnim pićima sprovodi se od 29. juna do 18. jula 2015. godine.